Węgiel aktywny AC

Węgiel aktywny AC

Dostarczamy węgiel aktywny w postaci granulatu, peletu lub proszku o wielkości ziarna 0,6 do 5 mm. Ze względu na swoją formę charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią aktywną, przez co zapewnia skuteczną adsorpcję gazowych cząsteczek np. zapachów, oparów, węglowodorów, dymów, ozonu, smogu, rozpuszczalników i innych chemicznych zanieczyszczeń molekularnych. Podstawowa zasada: wszelkie cząsteczki gazu, które mają więcej niż trzy atomy inne niż atomy wodoru, są łatwe do adsorpcji. Granulowane media przeznaczone do filtracji fazy gazowej powstają z różnych surowców np. łupin orzecha kokosowego, węgla, torfu. Uzyskuje się je poprzez wypalanie lub specjalne procedury obróbki. Te procesy dają znaczne zwiększenie powierzchni chłonnej węgla aktywnego, nawet do 1700 m²/g. To z kolei skutkuje doskonałą zdolnością wiązania cząsteczek gazowych oraz zapewnia długą żywotność produktu. Temperatura powietrza przepływającego przez złoże węgla aktywnego nie powinna przekraczać 50 ºC, ponieważ od tej temperatury część zanieczyszczeń będzie uwalniana przez węgiel. Do pochłaniania specjalnych zanieczyszczeń stosuje się impregnowany węgiel aktywny. Każdy z impregnowanatów węgla aktywnego został zaprojektowany tak, aby oczyścić powietrze z określonej grupy niechcianych frakcji zanieczyszczeń gazowych powietrza. Węgiel aktywny jest bardzo wrażliwy na pył, dlatego zaleca się zainstalowanie wysokiej jakości filtrów przeciwpyłowych jako element filtracji wstępnej, minimalnie F7 wg EN 779:2012.

Typ węgla aktywnego Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
SO2 [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
NH3 [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
Toluen [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
H2S [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
LZO [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
Domieszki (B, P, As) [g] /
medium [kg]
Maksymalna
pojemność
sorpcyjna
Chlor (Cl2) [g] /
medium [kg]
Zalecany rodzaj zanieczyszczeń
AC-REG < 20 < 5 < 250 < 20 < 250 < 20 < 20 Niski i średni poziom stężenia wielkocząsteczkowych lotnych związków organicznych (LZO), rozpuszczalników, substancji zapachowych, dymów kuchennych, oparów laboratoryjnych, powietrza recyrkulacyjnego w budynkach etc.
AC-REGHD < 20 < 5 < 300 < 20 < 300 < 20 < 20 Niski i średni poziom stężenia wielkocząsteczkowych lotnych związków organicznych (LZO), rozpuszczalników, substancji zapachowych, dymów kuchennych, oparów laboratoryjnych, powietrza recyrkulacyjnego w budynkach etc.
AC-KOH < 250 < 5 < 150 < 250 < 150 < 100 < 150 Niski i średni poziom stężenia lotnych związków organicznych (LZO), rozpuszczalników, kwasów organicznych i nieorganicznych, SO2, NO2, niski poziom H2S, zapachów, oparów kuchennych i laboratoryjnych etc.
AC-ACI < 20 < 250 < 150 < 20 < 150 < 20 N/A Średni poziom stężenia amoniaku, organicznych alkiloamin, amin aromatycznych, amin cyklicznych etc.
AC-ACIHD < 20 < 150 < 200 < 20 < 200 < 20 N/A Niski do średniego poziom stężenia amoniaku, organicznych alkiloamin, amin aromatycznych, amin cyklicznych etc.
AC-VAR < 50 < 5 < 150 < 150 < 150 < 100 < 60 Niski i średni poziom stężenia lotnych związków organicznych (LZO), rozpuszczalników, formaldehydu, kwasów organicznych i nieorganicznych, SO2, NO2, oparów kuchennych i laboratoryjnych etc.
AC-FR < 100 < 5 < 10 < 250 < 10 < 160 < 20 Niski i średni poziom stężenia formaldehydu, alkoholi, ketonów, kwasów organicznych, SO2, H2S, merkaptanów i innych związków siarki.
AC-FRHD < 150 < 5 < 10 < 300 < 10 < 200 < 20 Średni poziom stężenia formaldehydu, alkoholi, ketonów, kwasów organicznych, SO2, H2S, merkaptanów i innych związków siarki.
AC-SAL < 100 < 5 < 10 < 250 < 10 < 160 < 200 Niski i średni poziom stężenia kwasów organicznych i nieorganicznych, chloru, SO2, NO2, niski poziom H2S, spalin laboratoryjnych, powietrza recyrkulacyjnego w budynkach etc.

Specyfikacja techniczna Węgiel aktywny AC

  • Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
  • Maksymalna wilgotność względna: 65%

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.