Spośród szerokiej gamy różnego rodzaju filtrów i odpylaczy coraz popularniejsze stają się filtry workowe jako rozwiązania pozwalające na niemal całkowite zatrzymanie zanieczyszczeń stałych (osiągana sprawność filtracji przekracza 99,9%).

Wiele procesów technologicznych wymaga zastosowania filców igłowych jako medium filtracyjnego do separacji cząstek stałych ze strumienia powietrza lub gazu w celu oczyszczenia gazów wylotowych lub odzyskania pyłu jako produktu finalnego.W tym artykule przedstawiono ich typowe zastosowanie oraz związane problemy.