Europejska norma dla przeciwpyłowych filtrów powietrza do wentylacji ogólnej. Najważniejsze zmiany EN 779: 2012 w stosunku do EN 779: 2002

ATEX (od fr. Annospteres Eeplosibles) - dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.