Polymat

Polymat – syntetyczne media filtracyjne

Maty filtracyjne Polymat wytwarzane są ze 100% udziałem włókien poliestrowych metodą suchego sklejania tzw. termobondingu. Sklejanie to uzyskuje się poprzez termiczne oddziaływanie na włókna syntetyczne, w których nadtapiająca się otoczka tworzy trwałe powiązanie między włóknami. Powstałe w ten sposób wiązania gwarantują dużą trwałość, wytrzymałość i równomierność połączeń. Aby uzyskać odpowiedni stopień filtracji przy korzystnym przebiegu różnicy ciśnień, niektóre maty filtracyjne mogą mieć budowę progresywną. Warstwy włókien o różnych średnicach są przy tym tak kolejno umieszczane, że gęstość warstw maty wzrasta w kierunku strony czystej. Uzyskuje się przez to optimum zdefiniowanej wydajności filtrowania i zdolności magazynowania pyłu. W ostatniej fazie procesu technologicznego, włóknina jest wygładzana termicznie ze strony czystej. Maty filtracyjne Polymat dostępne są w formie rolki lub ciętego na wymiar wkładu filtracyjnego.

Kod
materiału
Klasa
filtracji wg
ISO 16890
Klasa
filtracji wg
EN 779
Grubość
medium
[mm]
Gramatura
materiału
[g/m²]
Początkowy
spadek
ciśnienia
ΔP [Pa]
Nominalny
strumień
przepływu
[m³/h*m²]
Nominalna
prędkość
przepływu
[m/s]
Zalecany
końcowy
spadek
ciśnienia ΔP [Pa]
Chłonność
pyłowa
[g/m²]
Średnie
zatrzymanie
[%]
S01408 Coarse 35 % G2 4 60 17 5400 1,5 250 400 30
S01415 Coarse 40 % G2 5 100 23 5400 1,5 250 400 35
S01417 Coarse 45 % G3 15 180 22 5400 1,5 250 700 83
S01406 Coarse 45 % G3 30 300 40 5400 1,5 250 470 87
S01409 Coarse 50 % G3 8 130 34 5400 1,5 250 480 75
S01402 Coarse 50 % G3 12 130 45 5400 1,5 250 490 85
S01410 Coarse 50 % G3 17 190 31 5400 1,5 250 550 85
S01403 Coarse 50 % G3 20 200 30 5400 1,5 250 570 87
S01496 Coarse 55 % G4 40 400 58 5400 1,5 250 300 93
S01416 Coarse 60 % G4 17 220 45 5400 1,5 250 510 90
S01401 Coarse 60 % G4 20 220 45 5400 1,5 250 510 90
S01497 Coarse 70 % G4 20 500 40 5400 1,5 250 700 95
S01404 Coarse 70 % G4 24 380 95 3600 1 250 690 92
S01498 Coarse 85 % M5 30 250 35 900 0,25 450 210 97

Specyfikacja techniczna

  • Medium filtracyjne: włókno poliestrowe
  • Maksymalna wilgotność względna: 100%
  • Maksymalna temperatura pracy: 80 °C
  • Odporność ogniowa: F1 (DIN 53438)
  • Klasa filtracji zgodnie z normą: ISO 16890, EN 779
  • Dostępność: rolki 2x20m lub wkłady cięte na wymiar (nie wszystkie kody)
  • Kolor: biały lub niebiesko-biały
  • Parametry techniczne podano z możliwie najmniejszym przybliżeniem

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.