MsPak

MsPak – medium odmgławiające

Medium odmgławiające MsPak jest dostępne jako wkład filtracyjny przeznaczony do usuwania wilgoci, pary wodnej, mgły z powietrza przy szybkościach przepływu do 4 m/s. Wykonanie medium z dwóch warstw o zwiększającej się ku wylotowi gęstości włókien szklanych zlepianych specjalnie zaprojektowanym, odpornym na działanie wody lepiszczem pozwala zachować grubość i sprężystość podczas nasycania wodą. Taka budowa zapewnia proces koalescencji - łączenia się cząstek fazy rozproszonej (kropli cieczy) w większe, zmniejszając stopień dyspersji. Medium odmgławiające MsPak ma głównie zastosowane w systemach i instalacjach wystawionych na długotrwałe, silne oddziaływanie deszczu lub częste oddziaływanie mgły lub wilgoci. System wyposażony we wkłady MsPak powinien być wyposażony w układ odprowadzenia nadmiaru wody. Wkład może być stosowany w różnych konfiguracjach ze zwiększającymi się stopniami skuteczności.

Kod
materiału
Klasa
filtracji wg
ISO 16890
Klasa
filtracji wg
EN 779
Grubość
medium
[mm]
Gramatura
materiału
[g/m²]
Początkowy
spadek
ciśnienia
ΔP [Pa]
Nominalny
strumień
przepływu
[m³/h*m²]
Nominalna
prędkość
przepływu
[m/s]
Zalecany
końcowy
spadek
ciśnienia ΔP [Pa]
Średnie
zatrzymanie
[%]
S01310 Coarse 35% G2 75 370 40 9000 2,5 250 99

Specyfikacja techniczna MsPak

  • Średnie zatrzymanie dla cząstek wody 2 - 5 μm
  • Klasa filtracji zgodnie z normą: ISO 16890, EN 779
  • Medium filtracyjne: włókno szklane
  • Maksymalna wilgotność względna: 100%
  • Maksymalna temperatura pracy: 100 °C
  • Niepalne
  • Dostępność: standardowe rolki 2 x 30 m lub wkłady cięte na wymiar
  • Kolor: biało-niebieski
  • Parametry techniczne podano z możliwie najmniejszym przybliżeniem

Opcje wykonania MsPak

  • Jeden wkład MsPak, gdy stosowny pojedynczo jest skuteczny przy prędkościach do 2,5 m/s w warunkach słabego zawilgocenia.
  • Dwa wkłady MsPak połączone szeregowo zamontowane w jednej ramie montażowe 48mm są skuteczne przy prędkościach 3,2 m/s w warunkach dużej wilgotności.
  • Wkłady z medium MsPak są również stosowane w nawilżaczach w konfiguracji trzech wkładów szeregowo.

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.