Granulat HSO

Granulat chemisorpcyjny HSO do związków siarki

Granulat HSO jest wytwarzany z granulek aktywowanego tlenku glinu o wysokiej porowatości, które są impregnowane nadmanganianem potasu (KMNO4). Nadmanganian potasu służy jako utleniacz do chemisorpcji poprzez ultenianie problematycznych substancji organicznych. Granulat HSO oferuje korzystne właściwości adsorpcyjne wobec różnych gazów organicznych. Zaleca się go do stosowania w sytuacjach gdy nadrzędnym celem jest usunięcie związków, w szczególności H2S i SO2 oraz substancji organicznych tj. intensywnych zapachów, aminokwasów lub formaldehydu z filtrowanego powietrza. Granulat HSO zmienia kolor poprzez chemisorbcję / utlenianie z fioletu - czyste media do brązowego i czarnego - zużyte media. Przepływ powietrza należy dostosować do wymagań aplikacji. Zalecamy prędkość powietrza 0,3 - 2,5 [m/s]. Poniższa tabela przedstawia pojemność sorpcyjną granulatu dla dwóch jego rodzajów różniących się procentowym stężeniem impregnatu KMNO4% oraz KMNO4 8%.

Rodzaj zanieczyszczenia gazowego Wzór chemiczny Pojemność sorpcyjna [%] dla Granulat HSO 4% Pojemność sorpcyjna [%] dla Granulat HSO 8%
Formaldehyd CH2O 1,4% 2,5%
Siarkowodór H2S 8% 14%
Tlenki azotu różne 2,8% 4,9%
Dwutlenek siarki SO2 4% 7%
Etylen C2H4 1% 1,75%

Specyfikacja techniczna Granulat HSO

  • Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
  • Maksymalna wilgotność względna: 65%
  • Przepływ powietrza aplikacji: 0,3 - 2,5 [m/s]

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.