CarboPak II

CarboPak II - filtr fazy gazowej  i częsteczkowej

CarboPak II usuwa cząsteczeki gazowe (zapachy, dymy, spaliny silników disela, miejskiego smogu, ozonu) i poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych. Zanieczyszczenia gazowe lub zapachowe mogą być także wprowadzane do powietrza w pomieszczeniach od czynników wewnętrznych np. przez odgazowanie mebli wewnętrznych, farb, klejów do dywanów etc. Filtry te przyczyniają się do uniknięcia „syndromu chorego budynku” i usuwają tego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, które powodują objawy, takie jak nudności lub bóle głowy. Medium filtracyjne CarboPak II oferuje kombinowane media filtracyjne składające się z warstwy filtracji cząsteczkowej wraz z granulkami mikrowęgla związanymi włóknami tekstylnymi, co zapewnia doskonałe wskaźniki adsorpcji nawet przy krótkich czasach kontaktu. Dzięki takiej konstrukcji filtry CarboPak II spełniają wymagania filtracji powietrza zewnętrznego ODA3 zgodnie z ISO 13779.
To połączenie filtra cząsteczkowego i fazy gazowej w jeden dało filtr kompaktowy typu V, którym można ulepszyć system filtracji bez kosztów przebudowy uzyskując oczekiwaną jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia nawet w przypadku systemu z jednym stopniem filtracji. Standardowe rozmiary czołowe filtra zgodnie z normą EN 15805 zapewniają pełne dopasowanie do istniejącej instalacji filtrów powietrza. Zgodnie z dobrą praktyką filtr należy wymienić, gdy strata ciśnienia przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość dla jednostki lub maksymalnie po roku.

Klasa
filtracji wg
ISO 16890
Klasa filtracji
wg EN 779
Szerokość [mm] Wysokość [mm] Głębokość [mm] Nominalny
strumień
przepływu
[m³/h]
Początkowy
spadek
ciśnienia
ΔP [Pa]
Zalecany
końcowy
spadek
ciśnienia ΔP [Pa]
ISO ePM1 70% F7 592 592 292 3400 110 450
ISO ePM1 70% F7 592 490 292 2800 110 450
ISO ePM1 70% F7 592 287 292 1700 110 450
ISO ePM10 50% M5 592 592 292 3400 90 180
ISO ePM10 50% M5 592 490 292 2800 90 180
ISO ePM10 50% M5 592 287 292 1700 90 180

Specyfikacja techniczna CarboPak II

  • Rama plastikowa
  • Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
  • Maksymalna wilgotność względna: 75%
  • Medium filtracyjne: włókno syntetyczne + węgiel aktywny
  • Skuteczność usuwania ozonu O3: > 90%
  • Skuteczność usuwania CCL4: 50 - 60%
  • Spełnia wymagania filtracji powietrza ODA3 zgodnie z ISO 13779
  • Standardowe rozmiary czołowe filtra zgodnie z normą EN 15805

Opcje wykonania CarboPak II

  • Uszczelka: pianka poliuretanowa, ciągła, wysokość 6 mm, przekrój

Masz pytania lub chcesz zamówić?

Napisz tutaj - odpowiemy niezwłocznie.