System kondycjonowania powietrza

System kondycjonowania powietrza

Wloty powietrza

 • żaluzje, tłumiki

Komory mieszania

 • operacja mieszania powietrza wywiewanego z pomieszczeń z powietrzem świeżym
 • parametry powietrza po zmieszaniu (np. entalpia, wilgotność względna) są średnimi ważonymi parametrami strumieni mieszających się, przy czym „wagami” są ich strumienie masy

Filtry wstępne

 • wymieniane co około 3 miesiące
 • filtry pyłowe zgrubne i dokładne
 • wysuwane (dostęp z boku)
 • przeważnie klasy G3 do M5
 • początkowe opory przepływu 30 do 50 Pa (prędkość powietrza 3 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 200 do 300 Pa

Chłodnice przeponowe

 • np. wężownice z rurek miedzianych, z miedzianymi żeberkami, w stalowej obudowie cynkowanej z odpływem skroplonej pary wodne
 • chłodzona wodą lodową o temperaturze od 6 ºC do 12 ºC, dwa zadania:
  • schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci (gdy temperatura powierzchni wężownicy jest większa od temperatury punktu rosy)
  • osuszanie - schładzanie powietrza z wykropleniem wilgoci (gdy temperatura powierzchni wężownicy jest mniejsza od temperatury punktu rosy)
 • łatwość czyszczenia

Wentylatory

 • np. odśrodkowy z łopatkami powietrznymi, z przekładnią klinową wielopasową regulowaną (napęd wentylatora i silnik z regulowaną prędkością obrotową)
 • dostęp przez drzwi na zawiasach
 • następuje podgrzanie powietrza na skutek pracy wykonywanej przez wentylator

Filtry dokładne

 • wymiana po około 5 miesiącach (o ile zastosowano filtr wstępny)
 • najczęściej filtry dokładne (np. M6 do F9) np. kieszeniowe
 • dostęp z boku lub czołowy
 • początkowe opory przepływu 50 do 150 Pa (prędkość powietrza 3 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 300 do 400 Pa

Mierniki przepływu powietrza

 • czujnik w ciągu kanałowym powietrza wytwarza sygnał szybkości przepływu powietrza (dla potrzeb sterowania napędu wentylatora)

Nawilżacze

 • parowy - bezpośrednie wprowadzenie do kanału powietrznego pary nasyconej o temperaturze 105 ºC do 110 ºC, przy nadciśnieniu pary 1 bar (niskie ciśnienie)
 • wodny - przez bezpośredni kontakt powietrza z rozpyloną wodą (nawilżacze dyszowe) lub z wodą za pośrednictwem złoża o dużej powierzchni (nawilżacze z wypełnieniem)
 • materiały: stal nierdzewna
 • zastosowany za filtrem głównym wymaga zasilania wodą oczyszczoną lub parą czystą

Nagrzewnice

 • przeważnie nagrzewnice przeponowe (wężownice miedziane, radiatory żeberkowe)
 • czynniki grzewcze: woda gorąca, para wodna, energia elektryczna
 • ważna możliwość dostępu dla oczyszczania

Filtry końcowe

 • wymiana po około 1 do 3 lat (o ile zastosowano filtry wstępne i dokładne)
 • filtry absolutne (EPA, HEPA, ULPA) np. E10 do U17
 • zamontowane w obudowach zlicowanych z podsufitką lub dyfuzorach (dyfuzory wirowe, żaluzje prostokątne)
 • możliwe wyposażenie w indywidualne układy napędowe z wentylatorami (zapewnienie stałego przepływu powietrza)
 • początkowe opory przepływu 100 do 250 Pa (prędkość powietrza 0,45 do 1,5 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 500 do 750 Pa
 • bardzo ważne - uszczelnienie filtru z obudową (ramki zaciskowe, uszczelnianie płynnym żelem)
 • istotne - możliwość pomiaru spadu ciśnienia na filtrze z pomieszczenia

Ciągi kanałowe

 • z blachy galwanicznej lub ze stali nierdzewnej
 • drzwi dostępowe - niezbędne do przeglądów, konserwacji, czyszczenia
 • szczelne połączenia odcinków kanałowych (problem strat)
 • czyszczone przed wysyłką, końcowe zabezpieczenie w trakcie montażu
 • przegląd czystości przed zainstalowaniem filtrów

Wentylator powietrza powrotnego

 • wentylator odśrodkowy z napędem pasowym
 • nie wymaga się sterowania prędkością obrotową
 • w instalacjach powietrza w pełni świeżego jest to wentylator wyciągowy

Kratki wyciągowe powietrza powrotnego

 • w dolnych częściach ścian
 • połączenie kratki ze ścianą - zlicowane bez występów
 • możliwe urządzenia odciągowe pod podłogą

Inne urządzenia

 • urządzenia tłumiące drgania i hałas w kanałach wentylacyjnych
 • przepustnice, klapy w kanałach wentylacyjnych
 • wytłumiony wylot dachowy powietrza powrotnego (części)
 • instalacja wody chłodniczej (układy o stałej szybkości przepływu): pompy, mierniki temp. wody chłodzącej i powrotnej, zawory trójdrożne do sterowania przepływem przez chłodnice, agregaty chłodnicze, chłodnie wentylatorowe
 • instalacja wody grzewczej - podobne (z wymiennikiem ciepła „para wodna techniczne - woda grzewcza”)
 • generator pary czystej do nawilżaczy
 • czujniki i tory pomiarowe szybkości przepływu powietrza, temperatury, ciśnień, wilgotności względnej
 • system skomputeryzowany: monitorowanie, alarmowanie, sterowanie
 • lokalne układy sterowania nawiewami laminarnymi
 • i inne

Schemat systemu kondycjonowania powietrza