Klasyfikacja wg norm EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017, ISO 16890:2016

Klasyfikacja wg norm EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017, ISO 16890:2016

W dzisiejszych czasach, jakość powietrza staje się coraz większym problemem dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do różnych schorzeń, takich jak astma, alergie, problemy z oddychaniem i inne choroby układu oddechowego. Aby zapewnić czyste i zdrowe powietrze w przestrzeniach wewnętrznych oraz w zewnętrznym środowisku, stosuje się różnego rodzaju filtry powietrza. Klasyfikacja filtrów powietrza według norm takich jak EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017 i ISO 16890:2016 jest kluczowym narzędziem w ocenie wydajności tych filtrów.

Norma EN 779:2012 jest stosowana głównie w Europie i obejmuje klasyfikację filtrów powietrza stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Norma ta opiera się na skuteczności filtracji dla cząstek o wielkości 0,4 μm. Filtry są klasyfikowane według zdolności zatrzymywania cząstek o różnych wielkościach, wyrażonej jako współczynnik skuteczności filtracji (Filtration Efficiency Ratio - FER). Klasy filtrów wg normy EN 779 obejmują G1-G4 (niskoskuteczne), M5-M6 (średnioskuteczne) i F7-F9 (wysokoskuteczne).

ASHRAE 52.2-2017 to norma amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ciepłownictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE). Ta norma określa metodę testowania i klasyfikacji filtrów powietrza stosowanych w systemach wentylacyjnych. W przeciwieństwie do normy EN 779, ASHRAE 52.2-2017 ocenia skuteczność filtracji dla cząstek o różnych wielkościach, takich jak PM10 (cząstki o średnicy 10 μm) i PM2.5 (cząstki o średnicy 2,5 μm). Filtry są klasyfikowane według Minimum Efficiency Reporting Value (MERV), który obejmuje zakres od 1 do 20. Wyższa wartość MERV oznacza wyższą skuteczność filtracji.

ISO 16890:2016 jest międzynarodową normą stosowaną w ocenie wydajności filtrów powietrza. Norma ta opiera się na ocenie skuteczności filtracji dla cząstek o różnych wielkościach, takich jak PM10, PM2.5 i PM1.0. Filtry są klasyfikowane według zdolności zatrzymywania cząstek powietrza na podstawie trzech kategorii: G1-G4 (niskoskuteczne), ePM10, ePM2.5 i ePM1.0 (średnioskuteczne) oraz ePM1.0- ePM10 (wysokoskuteczne).

W porównaniu z normą EN 779, zarówno ASHRAE 52.2-2017, jak i ISO 16890:2016 uwzględniają skuteczność filtracji dla cząstek o mniejszych rozmiarach, takich jak PM2.5 i PM1.0. Jest to szczególnie ważne w kontekście zanieczyszczenia powietrza, ponieważ cząstki o mniejszych rozmiarach mogą przenikać głębiej do płuc i powodować większe szkody zdrowotne.

Klasyfikacja filtrów powietrza według tych norm ma kluczowe znaczenie w wyborze i ocenie wydajności filtrów w różnych zastosowaniach. W przypadku normy EN 779, ocena skuteczności filtracji jest bardziej skoncentrowana na większych cząstkach, podczas gdy ASHRAE 52.2-2017 i ISO 16890:2016 uwzględniają również mniejsze cząstki. Filtry o wyższych wartościach MERV lub ePM są bardziej efektywne w zatrzymywaniu zanieczyszczeń powietrza.

Wniosek jest taki, że klasyfikacja filtrów powietrza według norm EN 779:2012, ASHRAE 52.2-2017 i ISO 16890:2016 dostarcza istotnych informacji dotyczących wydajności tych filtrów. Normy te uwzględniają różne kategorie filtrów o zróżnicowanej skuteczności w zatrzymywaniu cząstek o różnych wielkościach. Wiedza na temat klasyfikacji filtrów powietrza według tych norm jest niezbędna do wyboru odpowiedniego filtra, który spełni wymagania dotyczące czystości powietrza i ochrony zdrowia.

Filtry cząsteczkowe powietrza do wentylacji ogólnej
EN 779:2012 3 ISO 16890:2016 1, 2 ASHRAE 52.2-2017
Grupa
filtrów
Klasa filtracji Średnie
zatrzymanie
(Am) pyłu
syntetycznego
[%]
Średnia
skuteczność
(Em) dla
cząsteczki
[%]
Minimalna
skuteczność
dla
cząsteczki [%]
Grupa filtrów Najniższa
wartość
skuteczności
filtracji 4
Średnia skuteczność przedziałowa w zakresie wymiarowym cząsteczek
[%]
ISO Coarse ISO ePM10 ISO ePM2,5 ISO ePM1
Wielkość cząsteczki do klasyfikacji
0,4 µm 0,4 µm ISO A2 0,3-10 μm 0,3-2,5 μm 0,3-1 μm 0,3-1 μm 1-3 μm 3-10 μm
Grupa G
Filtracja zgrubna
G1 50≤Am<65 - - - - - - MERV 1 - - E3<20
G2 65≤Am<80 - - - - - - MERV 2 - - E3<20
MERV 3 - - E3<20
MERV 4 - - E3<20
G3 80≤Am<90 - - >40% - - - MERV 5 - - 20≤E3
MERV 6 - - 35≤E3
G4 90≤Am - - >60% - - - MERV 7 - - 50≤E3
MERV 8 - 20≤E2 70≤E3
Grupa M
Filtracja średnia
M5 - 40≤Em<60 - - 40%-70% 10%-45% 5%-35% MERV 9 - 35≤E2 75≤E3
MERV 10 - 50≤E2 80≤E3
M6 - 60≤Em<80 - - 60%-80% 20%-50% 10%-40% MERV 11 20≤E1 65≤E2 85≤E3
MERV 12 35≤E1 80≤E2 90≤E3
Grupa F
Filtracja dokładna
F7 - 80≤Em<90 35 - 80%-90% 65%-75% 40%-65% MERV 13 50≤E1 85≤E2 90≤E3
F8 - 90≤Em<95 55 - 90%-100% 75%-95% 65%-90% MERV 14 75≤E1 90≤E2 95≤E3
F9 - 95≤Em 70 - 90%-100% 85%-95% 80%-90% MERV 15 85≤E1 90≤E2 95≤E3
MERV 16 95≤E1 95≤E2 95≤E3

1) Tabela opublikowana przez Stowarzyszenie EUROVENT w styczniu 2022 r. służy jako przewodnik do porównywania klasyfikacji filtrów. Porównanie 1:1 klasy filtra zgodnie z EN 779 i klasy filtra zgodnie z ISO 16890 nie jest możliwe. Jest to tylko przybliżenie.
2) Klasyfikacja wydajności na podstawie stopnia separacji cząstek stałych (ePM) mierzonego przy 0,944 m³/s lub nominalnym natężeniu przepływu.
3) Oznaczanie skuteczności filtracji dla natęrzenia przepływu 0,944 m3/s (lub nominalnego).
4) Ostateczna wartość MERV to najwyższa wartość MERV, która wynika z badania filtra.