Klasy filtrów zgodnie z: EN 1822:2019, ISO 29463:2017

Klasy filtrów zgodnie z: EN 1822:2019, ISO 29463:2017

Klasyfikacja według norm EN 1822:2019 oraz ISO 29463:2017 stanowi ważne narzędzie w ocenie wydajności filtrów powietrza. Normy te określają różne kategorie filtrów, takie jak EPA, HEPA i ULPA, które mają kluczowe znaczenie w zapewnianiu czystego i zdrowego powietrza w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna czy ochrona środowiska. EPA, czyli Filtr Powietrza o Efektywności (ang. Efficiency Particulate Air), HEPA, czyli Wysokoskuteczny Filtr Powietrza (ang. High Efficiency Particulate Air), oraz ULPA, czyli Ultra Wysokoskuteczny Filtr Powietrza (ang. Ultra-Low Penetration Air), różnią się pod względem efektywności w zatrzymywaniu cząstek o różnej wielkości.

Wysokoskuteczne filtry EPA, HEPA i ULPA są używane w celu eliminacji szkodliwych cząstek z powietrza, takich jak pyły, alergeny, drobnoustroje czy cząsteczki chemiczne. Ich wydajność jest określana na podstawie zdolności do zatrzymywania cząstek o określonej wielkości. Przykładowo, filtry EPA są skuteczne w zatrzymywaniu cząstek o wielkości od 0,3 μm do 1 μm, podczas gdy filtry HEPA i ULPA mają jeszcze wyższą skuteczność w zatrzymywaniu cząstek o rozmiarze do 0,3 μm.

Oszacowanie parametrów filtra przy przepływie nominalnym jest istotne dla określenia wydajności filtra w warunkach rzeczywistych. Parametry takie jak skuteczność filtracji, przepływ powietrza i opór są oceniane na podstawie przepływu nominalnego, czyli ustalonej wartości przepływu powietrza przez filtr. Jest to ważne, ponieważ skuteczność filtracji i wydajność filtra mogą się zmieniać w zależności od przepływu powietrza.

Wnioski z przeprowadzonych badań nad klasyfikacją według norm EN 1822:2019 oraz ISO 29463:2017 oraz oszacowaniem parametrów filtra przy przepływie nominalnym są istotne dla zapewnienia skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza. Właściwy dobór filtra oraz monitorowanie jego wydajności są kluczowe w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, ochrona zdrowia publicznego czy ochrona środowiska. Klasyfikacja według norm oraz oszacowanie parametrów filtra dają pewność, że stosowany filtr spełnia odpowiednie wymagania i jest skuteczny w usuwaniu szkodliwych cząstek z powietrza, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i komfortu ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Klasyfikacja według norm: EN 1822:2019, ISO 29463:2017
Wysokoskuteczne filtry EPA, HEPA, ULPA. Oszacowanie parametrów filtra przy przepływie nominalnym.
Grupa filtrów Klasa filtracji wg EN 1822:1998 Klasa filtracji wg EN 1822:2019 Klasa filtracji wg ISO 29463:2017 Areozol testowy Całkowita wartość
skutecznosci przy
MPPS [%]
Całkowita wartość penetracji przy
MPPS [%]
Lokalna wartość skutecznosci przy
MPPS [%]
Lokalna wartość penetracji przy
MPPS [%]
Grupa E
EPA
Skuteczny filtr powietrza
H 10 E 10 - DEHS MPPS 0,1 - 0,3 µm ≥ 85 ≤ 15 - -
H 11 E 11 ISO 15 E ≥ 95 ≤ 5 - -
    ISO 20 E ≥ 99 ≤ 1 - -
H 12 E 12 ISO 25 E ≥ 99.5 ≤ 0.5 - -
    ISO 30 E ≥ 99.9 ≤ 0.1 - -
Grupa H
HEPA
Wysokoskuteczny filtr powietrza
H 13 H 13 ISO 35 H ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25
    ISO 40 H ≥ 99.99 ≤ 0.01 ≥ 99.95 ≤ 0.05
H 14 H 14 ISO 45 H ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025
    ISO 50 U ≥ 99,999 ≤ 0.001 ≥ 99.995 ≤ 0.005
U 15 U 15 ISO 55 U ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025
Grupa U
ULPA
Filtr powietrza o bardzo niskiej penetracji
    ISO 60 U ≥ 99.9999 ≤ 0.0001 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005
U 16 U 16 ISO 65 U ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025
    ISO 70 U ≥ 99.99999 ≤ 0.00001 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001
U 17 U 17 ISO 75 U ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001