Jak wybierać filtry

Jak wybierać filtry

Jak wybrać dostawcę

Obecnie utrzymanie budynku jest bardziej techniczne niż kiedykolwiek i wymaga rzetelnych i kompetentnych partnerów. Zadaniem 1Filter jest kompleksowe działanie, którego celem jest filtracja powietrza, zapewniając jednocześnie wartość dodaną dla naszych klientów. My projektujemy, produkujemy, testujemy i dostarczamy filtry powietrza do użytkownika końcowego jak i do firm serwisowych. Jako profesjonalny partner handlowy jesteśmy w stanie zagwarantować terminowość dużych dostaw.

Poniżej znajduje się lista rzeczy do rozważenia przy wyborze filtrów i dostawców filtrów. Wybór odpowiedniego filtra jest najważniejszym czynnikiem ekonomicznym utrzymania jakości systemu wentylacyjnego, warto więc poświęcić trochę czasu na przemyślenia w tym względzie.

Ocena potrzeb z zakresu filtracji

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów filtracji, zainwestuj czas na wybór odpowiedniego filtra z pomocą tego poradnika. Znajdź odpowiedzi na co najmniej następujące ważne pytania:

 • Jakie miejsca / przestrzeń obsługuje system filtracji powietrza?
 • Jaka jest wymagana klasa filtracji obiektu?
 • Jakie rodzaje zanieczyszczeń są w otaczającym powietrzu?
 • Jakie są wymagania techniczne urządzeń wentylacyjnych a także rodzaj i wielkość filtrów?

Kiedy prosisz o ofertę handlową

Upewnij się, że współpracujesz z wiarygodnym partnerem, który zna branżę. Od dostawcy filtrów powinno być wymagane między inne:

 • certyfikaty stron trzecich (np. Eurovent, VTT, Fiatec)
 • certyfikat jakości ISO 9001
 • certyfikat ISO 14001
 • doświadczenie w wykonywaniu profesjonalnej inspekcji systemu u klienta
 • szeroki zakres produktów i wysokich parametrów
 • gotowość do zaoferowania obliczenia kosztu życia produktu (LCC – Life Cycle Cost)
 • możliwość zaoferowania i prowadzenia regularnych szkoleń dla klientów

Testy i standardy filtrów HVAC

Norma EN 779: 2012

Norma EN 779 określa metody badań i klasyfikacje filtrów wstępnych (G1-G4), medium (M5, M6) i dokładnych (F7-F9). Norma EN 779 zawiera trzy różne metody badań w zależności od tego, jaka klasa filtra jest rozpatrywana.

Filtry wstępne

(G1-G4) jest testowany metodą grawi- metryczną (zdolność zatrzymywania pyłu). Filtry są klasyfikowane według średniego zatrzymania pyłu testowego ASHRAE, aż do osiągnięcia ciśnienia końcowego 250 Pa.

Filtry średnie

(M5-M6) są testowane pod względem zdolności separacji cząstek DEHS (aerozolu testowego). Skuteczność frakcyjna filtracji jest mierzona dla cząstek wielkości między 0,2 μm do 3 μm. Skuteczność filtracji mierzy się dla filtra czystego i po kilku fazach ładowania pyłem ASHRAE, aż do osiągnięcia ciśnienia końcowego 450 Pa. Klasyfikowane są filtry tylko w zależności od ich średniej wydajności dla cząstek 0,4 μm.

Filtry dokładne

(F7-F9) są testowane w ten sam sposób, co filtry medium, ale medium filtracyjne jest dodatkowo rozładowane elektrostatycznie izopropanolem w celu określenia skuteczności początkowej.

EN 779: 2012 raport z badania

Zawiera wyniki badań nowego filtra, krzywe wskazujące spadek ciśnienia, skuteczność zatrzymania (Am), skuteczność dla cząstek 0,4 μm (Em) w funkcji masy załadowania pyłem testowym, skuteczność początkową (ME) przed rozładowaniem i po rozładowaniu elektrostatycznym próbki materiału filtra.

Grupa Klasa Końcowy opór Pa Średnie zatrzymanie (Am)
pył syntetyczny
Średnia skuteczność (Em)
dla cząsteczek 0.4 μm [%]
Minimalna skuteczność (ME)
dla cząsteczek
Wstępne G1 250 50 ≤ Am < 65 - -
G2 250 65 ≤ Am < 80 - -
G3 250 80 ≤ Am < 90 - -
G4 250 90 ≤ Am - -
Medium M5 450 - 40 ≤ Em < 60 -
M6 450 - 60 ≤ Em < 80 -
Dokładne F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35
F8 450 - 90 ≤ Em < 95 55
F9 450 - 95 ≤ Em 70

EN 1886 Przecieki powietrza w jednostce HVAC

Połączenie obudowa filtra / rama montażowa z filtrem powietrza musi być możliwie najbardziej szczelne, aby uniknąć przecieków powietrza poza filtrem. Wartość przecieków w jednostce HVAC wyrażona jako procent całkowitej wartości przepływu powietrza i warunki pomiaru zostały określone w normie EN 1886.

Klasa filtracji wg EN 779: 2012 Ciśnienie testowe [Pa] Najwyższa akceptowana wartość przecieku [%]
M5 400 6
M6 400 4
F7 400 2
F8 400 1
F9 400 0,5

EUROVENT Klasyfikacja efektywności energetycznej

Reprezentując 25% ogólnej konsumpcji energii systemów HVAC, filtry powietrza odgrywają krytyczną rolę w redukcji kosztów utrzymania sytemu. Wydajne energetycznie filtry powietrza oferują znaczny wkład także dla inwestorów chcących osiągnąć cele dotyczące jakości energetycznej budynków oraz dla inicjatyw nZEB(net Zero Energy Building). Eurovent stworzył nową metodologię klasyfikacji filtrów zgodnie z ich rocznym zużyciem energii, zwaną „Klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej”. Ta klasyfikacja wspiera klientów w wyborze najbardziej efektywnych energetycznie filtrów do wymagań ich systemów.

EN 13779 Klasyfikacja powietrza w pomieszczeniach i wymagania zdrowotne

Europejska norma EN 13779 powstała, aby zapobiec problemom zdrowotnym ludzi przebywających w budynkach niemieszkalnych powodowanym przez zanieczyszczone powietrze. EN 13779 określa jakość powietrza w pomieszczeniach (IDA) w zajmowanej strefie w 4 kategoriach.

 • Z powodów zdrowotnych zaleca się używać filtracji dwustopniowej.

Minimalnie M5, ze wskazaniem na F7 w pierwszym stopniu.
Minimalnie F7, ze wskazaniem F9 w drugim stopniu.
Jeśli występuje tylko jeden stopień filtracji, minimalna zalecana klasa filtracji to F7.

 • Dla celów recyrkulacji powietrza zalecana minimalna klasa filtracji to M5.
 • Dla ochrony urządzeń instalacji należy stosować filtry klasy M5.
 • W środowisku miejskim jest ogólna rekomendacja do używania filtrów gazowych, filtry te powinny pracować z filtrami klasy F8 lub F9.
 • Wymiany filtrów powinny być robione nie tylko na podstawie optymalizacji ekonomicznych. Należy uwzględnić warunki, z pośród których spełnienie jednego wymaga wymiany filtrów powietrza.
  • Maksymalny okres pracy filtra 1 stopnia to 1 rok.
  • Maksymalny okres pracy filtra 2 stopnia to 2 lata
  • Maksymalny okres pracy filtra do recyrkulacji to 2 lata
  • Osiągnięcie dopuszczalnego spadku ciśnienia filtra
 • Ze względów higienicznych filtry powinny być wymienione po sezonie głównym pylenia roślin i po sezonie grzewczym.

Tabela: Zastosowanie filtrów powietrza zgodnie z Rekomendacją Dobrej Praktyki normy EN 13779: 20071)

Jakość powietrza zewnętrznego Jakość powietrza wewnętrznego
IDA1 (wysoka) IDA2 (średnia) IDA3 (umiarkowana) IDA4 (niska)
ODA1
(powietrze czyste)
F9 F8 F7 M5
ODA2
(pył)
F7 + F9 M6+F8 M5 + F7 M5 +M6
ODA3
(bardzo wysokie stężenia pyłu lub gazów)
F7 + GF 2) + F9 F7 + GF 2) +F9 M5 + F7 M5 + M6

1) Definicje klas filtracji zgodnie z normą EN 779
2) GF – filtry fazy gazowej (filtry węglowe) i/lub filtry chemiczne

Standardy i klasyfikacja filtracji wg EN 1822. Filtry EPA, HEPA, ULPA

Norma EN 1822-1: 2009 EPA, HEPA i ULPA

Normę EN 1822-1: 2009 stosuje się do filtrów powietrza wysoko skutecznych i bardzo niskiej penetracji używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza oraz powietrza do procesów technologicznych np. czystych pomieszczeń, w przemyśle farmaceutycznym. Ustanawia ona procedurę określenia skuteczności filtra na podstawie metody zliczania cząsteczek (które w rzeczywistości pokrywają większą część potrzeb wykorzystania w rożnych zastosowaniach ) używając płynno (alternatywnie stało) cząsteczkowych aerozoli testowych i pozwala na zestandaryzowaną klasyfikację tych filtrów w wymiarze ich skuteczności lokalnej i całkowitej.

Grupa filtrów Klasa filtra Wartość całkowita Wartość miejscowa
Skuteczność [%] Penetracja [%] Skuteczność [%] Penetracja [%]
Grupa E EPA E 10 ≥ 85 ≤ 15 ...c ...c
E 11 ≥ 95 ≤ 5 ...c ...c
E 12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 ...c ...c
Grupa H HEPA H 13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H 14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
Grupa U ULPA U 15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025
U 16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025
U 17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

EN 14644: Stosowanie filtrów w pomieszczeniach czystych (cleanroom)

Filtry EPA, HEPA i ULPA służą do zapewnienia czystości powietrza w różnych wymagających zastosowaniach. Na przykład, w szpitalach, laboratoriach badawczych, technologii jądrowej, technologii wojskowej, mikroelektronice, przemyśle spożywczym i technologii kosmicznej. Klasyfikacja czystych pomieszczeń i innych kontrolowanych środowisk jest określona w normie EN ISO 14644. Czystość pomieszczenia jest oznaczona numerem klasyfikacji ISO. Oprócz klasyfikacji czystości pomieszczeń, norma ta dotyczy projektowania pomieszczeń czystych, budowy, testowania, obsłudze i monitoringu.

Klasa ISO Największa dopuszczalna liczba cząstek o podanej wielkości lub większych na m3 powietrza w pomieszczeniu
0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 1 μm 5 μm
Klasa ISO 1 10 2        
Klasa ISO 2 100 24 10 4    
Klasa ISO 3 1 000 237 102 35 8  
Klasa ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83  
Klasa ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
Klasa ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
Klasa ISO 7       352 00 83 200 2 930
Klasa ISO 8       3 520 000 832 000 29 300
Klasa ISO 9       35 200 000 8 320 000 293 000

Wymiary cząstek

Rysunek. Typowe zanieczyszczenia, wielkość cząstek

Typowe zanieczyszczenia powietrza, wielkość cząstek

Tabela: Początkowa skuteczność filtracji cząstek dla klasy filtracji wg EN 779: 2012

Rozmiar cząsteczek [μm] Skuteczność filtracji [%]
G1 G2 G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9
0.1 - - - - 0-10 5-15 25-35 35-45 45-60
0.3 - - - 0-5 5-15 10-25 45-60 65-75 75-85
0.5 - - 0-5 5-15 15-30 20-40 60-75 80-90 90-95
1.0 - 0-5 5-15 15-35 30-50 50-65 85-95 95-98 > 99
3.0 0-5 5-15 15-35 30-55 70-90 85-95 > 98 > 99 > 99
5.0 5-15 15-35 35-70 60-90 90-99 95-99 > 99 > 99 > 99
10.0 40-50 50-70 70-85 85-98 > 98 > 99 > 99 > 99 > 99