Oferta

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Zasada przepływu laminarnego lub, bardziej dokładnie, pomieszczeń czystych z jednokierunkowym przepływem powietrza, opiera się na powietrzu poruszającym się wzdłuż równoległych linii prądu z równomierną prędkością 0.3 do 0.45 m/s z tak niewielką turbulencją jak tylko jest to możliwe pomiędzy miejscem wlotu powietrza a miejscem wylotu powietrza z pomieszczenia.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

W pomieszczeniu czystym z przepływem nielaminarnym lub, używając oficjalnej nazwy, w pomieszczeniu czystym z przepływem niejednokierunkowym, powietrze wpływa do pomieszczenia poprzez filtry znajdujące się w suficie, i jest usuwane przez kratki w ścianie blisko podłogi.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Proces filtracji powietrza

Proces filtracji powietrza

Ten dokument wyjaśnia pojęcia, takie jak filtracja powietrza proces i mechanizmy filtracji. Są tutaj opisane podstawowe mechanizmy filtracji. Na końcu pokazany jest wykres wpływu mechanizmów filtracji i rozmiaru cząstek na wydajność osadzania pyłu w filtrze dokładnym drobnego pyłu.

Czytaj więcej
Proces filtracji powietrza

Rozwój mikroorganizmów w instalacjach HVAC z uwzględnieniem filtrów powietrza

Rozwój mikroorganizmów w instalacjach HVAC z uwzględnieniem filtrów powietrza

Wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pojawiają się zanieczyszczenia stałe, biologiczne, mikrobiologiczne oraz gazowe. W zależności od ilości zanieczyszczeń przenoszonych przez powietrze wentylacyjne do wentylowanych/klimatyzowanych pomieszczeń oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie użytkowników pomieszczeń, zanieczyszczenia te mogą w różnym stopniu wpływać na pogorszenie zdrowia ludzi lub na wystąpienie nowego, wcześniej niezdiagnozowanego schorzenia.

Czytaj więcej
Rozwój mikroorganizmów w instalacjach HVAC z uwzględnieniem filtrów powietrza

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego charakteryzują się dużą różnorodnością, zarówno właściwości chemicznych, jak i fizycznych. Ich podstawowe wymiary zawierają się w zakresie od 0,001 μm do ponad 10 μm (Rysunek 1). Zanieczyszczenia widoczne „gołym okiem” mają wymiary większe od 20-30 μm.

Czytaj więcej
Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są szeroko opisywane w wielu publikacjach. Stanowią kluczową część wszystkich rozważań związanych z ochroną środowiska. Zanieczyszczenie atmosfery wpływa nie tylko na atmosferą, ale pośrednio na wszystkie elementy ekosystemu: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, glebę i krajobraz. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza są w Polsce przekraczane w 56 okręgach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to tlenków siarki i azotu oraz pyłów zawierających metale ciężkie.

Czytaj więcej
Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Metody badań filtrów powietrza

Metody badań filtrów powietrza

Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku - w przypadku filtrów wysoko skutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Metody badań filtrów powietrza
>
Time: 1,065075 / SQL: 0,21002s for 574 queries / Net Memory: 13936888 / Peak: 14820800