Pliki do pobrania

Syntex

Syntex

- wstępny filtr kieszeniowy

Syntex jest filtrem kieszeniowym powietrza separującym cząsteczki pyłu dużej i średniej wielkości. Medium filtracyjne tego filtra składa się z drobnych włókien syntetycznych zszyte lub zgrzewane w kieszenie w kształcie klina. Syntex służy jako element prefiltracji albo jako filtr główny układu wentylacji lub klimatyzacji (HVAC), procesów przemysłowych, filtr wstępny filtra dokładnego lub HEPA, filtr wyrzutni powietrza i innych układów gdzie separacja pyłu średniej wielkości jest konieczna. Kieszenie tego wysokiej jakości filtra kieszeniowego są wyposażone w odpowiedniej długości dystanse na całej powierzchni kieszeni, co zapewnia równomierny przepływ powietrza i rozkład pyłu w jej krańcowych częściach. Taka budowa zapewnia długi okres użytkowania i obniżone koszty energii. Filtry kieszeniowe Syntex zapewniają stałą skuteczność zatrzymania i sztywność kieszeni nawet przy zmiennym strumieniu przepływu powietrza.

Ogólne informacje techniczne
 • Maksymalna wilgotność względna: 100%
 • Maksymalna temperatura pracy: 80 °C (rama metalowa)
 • Maksymalna temperatura pracy: 65 °C (rama z tworzywa sztucznego)
 • Medium filtracyjne: mieszanka poliestrowa(syntetyk)
 • Maksymalny strumień powietrza: 125% wydajności nominalnej
 • Zalecany opór końcowy: 200 Pa (G3,G4), 350 Pa (M5,M6)
 • Maksymalny opór końcowy: 250 Pa (G3,G4), 450 Pa (M5,M6)
 • Całkowicie spalarne w opcji z ramą z tworzywa sztucznego (utylizacja)
 • Klasa filtracji zgodnie z normą EN 779: 2012
Opcje wykonania
 • Rama filtra: rama metalowa: 25 mm, 20 mm, 15 mm; rama z tworzywa sztucznego: 25 mm, 20 mm
 • Uszczelka piankowa na czołowej stronie ramy
 • Zróżnicowane ilości kieszeni dostępne na zamówienie
 • Inne wymiary filtra dostępne na zamówienie
 • Wykończenie biostatyczne: substancja aktywna hamująca rozwój mikroorganizmów i grzybów na powierzchni filtracyjnej
 • Dostępny w wykonaniu przeciwwybuchowym: II 2GD IIA

Szczegółowa specyfikacja techniczna: Filtr kieszeniowy Syntex

 • Klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012: G3
 • Początkowy spadek ciśnienia dla filtra @ nominalnym strumieniu powietrza ΔP: 30 Pa
 • Zatrzymanie zgodnie z EN 779: 2012: 86%
 • Skuteczność zgodnie z EN 779: 2012: 25%

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=200 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=360 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=500 mm

Ilość kieszeni

592

592

1900

3400

4700

6

490

592

1600

2800

4000

5

287

592

900

1700

2300

3

287

287

500

950

1300

3

592

892

2700

4900

6000

6

287

892

1400

2400

3000

3

Dane strumienia powietrza są zaokrąglone.

 • Klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012: G4
 • Początkowy spadek ciśnienia dla filtra @ nominalnym strumieniu powietrza ΔP: 35 Pa
 • Zatrzymanie zgodnie z EN 779: 2012: 91%
 • Skuteczność zgodnie z EN 779: 2012: 35%

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=200 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=360 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=500 mm

Ilość kieszeni

592

592

1900

3400

4700

6

490

592

1600

2800

4000

5

287

592

900

1700

2300

3

287

287

500

950

1300

3

592

892

2700

4900

6000

6

287

892

1400

2400

3000

3

Dane strumienia powietrza są zaokrąglone.

 • Klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012: M5
 • Początkowy spadek ciśnienia dla filtra @ nominalnym strumieniu powietrza ΔP: 45 Pa
 • Zatrzymanie zgodnie z EN 779: 2012: 97%
 • Skuteczność zgodnie z EN 779: 2012: 55%

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=200 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=360 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=500 mm

Ilość kieszeni

592

592

1360

3400

4000

6

490

592

1130

2800

3300

5

287

592

680

1600

2000

3

287

287

400

1000

1200

3

592

892

1800

4600

5600

6

287

892

900

2300

2700

3

Dane strumienia powietrza są zaokrąglone.

 • Klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012: M6
 • Początkowy spadek ciśnienia dla filtra @ nominalnym strumieniu powietrza ΔP: 75 Pa
 • Zatrzymanie zgodnie z EN 779: 2012: 96%
 • Skuteczność zgodnie z EN 779: 2012: 66%

Szerokość (mm)

Wysokość (mm)

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=200 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=360 mm

Strumień powietrza V(m3/h)@długość kieszeni=500 mm

Ilość kieszeni

592

592

1570

2780

3400

6

490

592

1300

2270

2800

5

287

592

790

1350

1700

3

287

287

400

640

850

3

592

892

2360

4190

5100

6

287

892

1180

1580

2550

3

Dane strumienia powietrza są zaokrąglone.