Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Projekt Podstawowy i uwarunkowania eksploatacyjne

Zasada przepływu laminarnego lub, bardziej dokładnie, pomieszczeń czystych z jednokierunkowym przepływem powietrza, opiera się na powietrzu poruszającym się wzdłuż równoległych linii prądu z równomierną prędkością 0.3 do 0.45 m/s z tak niewielką turbulencją jak tylko jest to możliwe pomiędzy miejscem wlotu powietrza a miejscem wylotu powietrza z pomieszczenia. Zasada opiera się na wydalaniu pyłu w przepływie powietrza najkrótszą trasą.

Zasadniczo, istnieją dwa rodzaje pomieszczeń czystych z laminarnym przepływem powietrza:

  • a) przepływ pionowy w dół
  • b) przepływ krzyżowy poziomy

Przepływ pionowy w dół

W pomieszczeniu czystym z przepływem pionowym, powie- trze wchodzi do pomieszczenia poprzez filtry w suficie i jest wywiewane poprzez perforowaną podłogę. Taki przepływ w dół zabiera zanieczyszczone cząstki powietrza z pomieszczenia poprzez podłogę, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się zanieczyszczonych cząstek. Dlatego, cząstki wygenerowane na jednej stacji roboczej zostają usunięte zanim otrzymają możliwość wędrówki. Prędkość powietrza w tej rodzaju po- mieszczeniu czystym wynosi zwykle 0,3 do 0,45 m/s.

Przepływ krzyżowy poziomy

W pomieszczeniu czystym z przepływem krzyżowym, kierunek przepływu powietrza następuje od lewej do prawej lub od prawej do lewej przez całe pomieszczenie. Powietrze wchodzi do pomieszczenia poprzez filtry w jednej ścianie i jest wywiewane i/lub poddawane recyrkulacji poprzez zespół filtrów i perforowanych paneli w ścianie znajdującej się naprzeciwko. Prędkość powietrza powinna być ustalona na odpowiednio wysokim poziomie, zwykle 0,45 m/s, aby przeciwdziałać efektom termicznego unoszenia się cząstek w górę. Na stacjach roboczych w pobliżu ściany filtrów o wysokiej skuteczności, możliwa jest klasa 100 lub lepsza.

Ponieważ przepływ cząstek w takim pomieszczeniu czystym następuje w kierunku poziomym, zanieczyszczenie cząstek powodowane na jednej stacji roboczej może zostać przeniesione na kolejne stacje znajdujące się poziomo na drodze przepływu w stronę filtrów. To, jednakże, zależy od typu prac lub procesów wykonywanych w pomieszczeniu czystym. Niemniej jednak, przepływ krzyżowy poziomy jest bardzo praktycznym i ekonomicznym systemem, szczególnie w pomieszczeniach, które muszą być budowane na istniejących powierzchniach z ograniczoną wysokością do sufitu.

Możliwa do osiągnięcia klasa1) 1 i 10 (M1,5 i M2,5) 100 (M3,5)
Powierzchnia na użytkownika 40 m2 30 m2
Użytkownicy właściwie odziani Pełny ubiór Pełny ubiór
Aktywność użytkownika Minimalna Minimalna
Sprzęt w pomieszczeniu Minimalny Minimalny
Sprzęt w pomieszczeniu Minimalny Minimalny
Utrzymanie porządku Dokładne Dokładne
Pomieszczenie ciśnieniowe 15 Pa 15 Pa
Wymiany powietrza na godzinę 500-600 500
Korek powietrzny Tak Tak
Wloty czystego powietrza jako % powierzchni sufitu 90-100% 90%
Położenie wlotów czystego powietrza Sufit Sufit (ściana
Prędkość maksymalna przy wlocie czystego powietrza 0,3 – 0,45 m.s 0,3 – 0,45 m.s
Położenie powietrza powrotnego Podłoga perforowana Dolny poziom lub podłoga
(przeciwna ściana, 0,45 m/s)
Filtry wstępne:
- Pierwszy etap2) 50% skuteczności usuwania pyłu
z powietrza M5
0% skuteczności usuwania pyłu
z powietrza M5
- Drugi etap2) 95% @ 0,3 μm
H10
90% skuteczności usuwania pyłu
z powietrza F9
Konserwacja i kontrola filtrów wstępnych Co miesiąc Co miesiąc
Filtry końcowe2) Min 99,9995% przy 0,12 μm (dla klasy 10) U15
Min 99,99995% przy 0,12 μm (dla klasy 1) U16
Min 99,999% @ 0,3 μm
H14
Przerwa na okresowe liczenie cząstek Codziennie Co tydzień

1) Klasa według Normy Federalnej USA 209E (w nawiasach w SI)
2) Klasyfikacja G i F zgodnie z normą EN 779. Klasyfikacja H i U zgodnie z projektem normy EN 1822

Komentarze

Time: 0,26197 / SQL: 0,08618s for 201 queries / Net Memory: 13532848 / Peak: 14456136