Polityka prywatności

Przedstawiona Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników korzystających z serwisów internetowych dostępnych w domenie www.1filter.eu lub innych domenach administrowanych  przez 1Filter s.r.o. opartych na prezentowanej Polityce Ochrony Prywatności (dalej „ Serwis”).

 Termin „Usługa” jest rozumiany w niniejszym dokumencie jako usługa dostępna w ramach Serwisu, łącznie z korzystaniem z konta internetowego udostępnionego poprzez Serwis dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy” lub „Użytkownik”). Określone przez regulaminy sposoby korzystania z poszczególnych Usług mogą zawierać inne zasady przetwarzania danych osobowych.

l. Administrator

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z Usług (dalej „Dane Osobowe”) jest 1Filter s.r.o., Nádražní 42/4; 737 01 Český Těšín, spółka zarejestrowana dnia 21 października 2002 w Regionalnym Sądzie w Ostravie, sekcja C, wpis 27726.

II. Sposoby i cele zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Podawanie przez Użytkownika Danych Osobowych nie jest wymagane w przypadku przeglądania zawartości Serwisu
 2. Konieczność podania Danych Osobowych Użytkownika może być wymagana przy korzystaniu z Usług. Niedopełnienie tego warunku może spowodować ograniczenie bądź brak możliwości korzystania z Usług.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być wymagane również w innych uzasadnionych przypadkach, np. skierowanie zapytania do Administratora, o takiej konieczności Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do pozyskiwania danych identyfikacyjnych urządzeń, operatora usług internetowych oraz abonenta, jeżeli Użytkownik korzysta z Usług za pomocą urządzeń przenośnych. Jednocześnie informuje, że dane w ten sposób pozyskane przetwarzane będą anonimowo i jedynie w celach statystycznych lub dla zapewnienia Użytkownikowi możliwości prawidłowego korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownicy mogą być proszeni o wypełnienie ankiet przeprowadzanych przez Administratora. Maja one na celu pozyskanie określonych danych statystycznych, a ich wypełnienie jest zawsze dobrowolne. Dane Osobowe zebrane w ten sposób przetwarzane będą anonimowo i wykorzystywane do analiz statystycznych a ich ujawnienie jest zawsze dobrowolne.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. Udostępnienie określonej Usługi może wymagać od Użytkownika podania Administratorowi szczegółowych Danych Osobowych takich jak: imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu i faksu oraz      e-mail. Regulamin Usługi może również wymagać podania innych Danych Osobowych koniecznych do skorzystania z niej przez Użytkownika.
 2. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia Usług, ich marketingu oraz innych celach związanych z jego działalnością prawnie usprawiedliwionych.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe za zgodą Użytkownika oraz w myśl przepisów prawa upoważniających go do ich przetwarzania.
 2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub innej procedury umożliwiającej korzystanie z Usług. Użytkownik ma prawo w każdym momencie odwołać zgodę.

V. Informacje handlowe, ankiety

 1. Informacje handlowe dotyczące produktów i usług mogą być przesyłane Użytkownikom przez Administratora na podane przez nich adresy e-mail m\in w formie transmisji internetowych. Użytkownik jednak musi wcześniej wyrazić zgodę na ich otrzymywanie. Zgodę tą Użytkownik może w każdej chwili wycofać.
 2. Użytkownicy mogą otrzymywać przesyłane przez Administratora na udostępnione wcześniej adresy e-mail ankiety (pkt II.5). Użytkownik jednak musi wcześniej wyrazić zgodę na ich otrzymywanie. Zgodę tą Użytkownik może w każdej chwili wycofać.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora celem poprawienia jakości Usług, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

VI. Dane związane z przeglądaniem serwisu

 1. Administrator gromadzi informacje dotyczące przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, m.in. czas wizyty w Serwisie, źródło i liczba wizyt, ilość i rodzaj otwieranych podstron, przeglądane treści, wykorzystane odesłania oraz nr IP komputera. Informacje w ten sposób zebrane nie są łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika ani wykorzystane do jego identyfikacji chyba, że jest to konieczne dla poprawnego świadczenia Usługi.
 2. Informacje o których mowa w pkt.1 są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu badania rynku i ruchu internetowego w administrowanym Serwisie, celach statystycznych, ocenie zainteresowania jego zawartością oraz poprawą jakości oferowanych Usług i modyfikacji zawartości Serwisu.  
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookie lub podobne. Umożliwiają one głównie dostosowanie witryny Serwisu do preferencji i upodobań Użytkownika. Przewaga przeglądarek internetowych umożliwia kasowanie plików cookie z twardego dysku komputera, posiada blokadę przysyłanych cookie lub umożliwia ustawienie ostrzegania przed zapisywaniem takich plików na dysku. Więcej informacji  można uzyskać zapoznając się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Użytkownik powinien uaktualniać swoje Dane Osobowe w przypadku ich zmiany korzystając ze swojego profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych ze Zbioru Danych zarządzanego przez Administratora na własne żądanie lub innych przypadkach uregulowanych obowiązującym prawem.
 4. W przypadku naruszenia regulaminu Serwisu, którejkolwiek z Usług lub obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika Administrator może omówić usunięcia Danych Osobowych na czas niezbędny do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VIII. Kontakt

 1. Administrator ma obowiązek na żądanie Użytkownika Serwisu udzielenia informacji, w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik Serwisu może zwrócić się z prośbą do Administratora o usunięcie w całości lub części jego Danych Osobowych.
 3. Adres do kontaktu z Administratorem: 1Filter s.r.o., Nádražní 42/4; 737 01 Český Těšín, tel: +420 558711461, e-mail: kontakt@1filter.eu