Pliki do pobrania

MsPak

MsPak

– medium odmgławiające

Medium odmgławiające MsPak jest dostępne jako wkład filtracyjny przeznaczony do usuwania wilgoci, pary wodnej, mgły z powietrza przy szybkościach przepływu do 4 m/s. Wykonanie medium z dwóch warstw o zwiększającej się ku wylotowi gęstości włókien szklanych zlepianych specjalnie zaprojektowanym, odpornym na działanie wody lepiszczem pozwala zachować grubość i sprężystość podczas nasycania wodą. Taka budowa zapewnia proces koalescencji - łączenia się cząstek fazy rozproszonej (kropli cieczy) w większe, zmniejszając stopień dyspersji. Medium odmgławiające MsPak ma głównie zastosowane w systemach i instalacjach wystawionych na długotrwałe, silne oddziaływanie deszczu lub częste oddziaływanie mgły lub wilgoci. System wyposażony we wkłady MsPak powinien być wyposażony w układ odprowadzenia nadmiaru wody.Wkład może być stosowany w różnych konfiguracjach ze zwiększającymi się stopniami skuteczności.

A) Jeden wkład MsPak, gdy stosowny pojedynczo jest skuteczny przy prędkościach do 2,25 m/s w warunkach słabego zawilgocenia.

B) Dwa wkłady MsPak połączone szeregowo zamontowane w jednej ramie montażowe 48mm są skuteczne przy prędkościach 3,2 m/s w warunkach dużej wilgotności.

C) Wkłady z medium MsPak są również stosowane w nawilżaczach w konfiguracji trzech wkładów szeregowo.