Pliki do pobrania

Flater

Flater

– filtr kasetowy do klimakonwektorów

Filtry kasetowe Flater są przeznaczone do ochrony przed kurzem i brudem wężownic w urządzeniach klimakonwektorowych (np. popularny typ: fan-coile). Filtry te wykonane są ze zgrzewanej ramy z drutu obszytej poliestrowym medium filtracyjnym. Zgrzewana rama z drutu o średnicy 4 mm tego filtra jest sztywna, bez ostrych krawędzi i w przypadku większych powierzchni filtracyjnych jej konstrukcja jest uzupełniana o dodatkowe elementy usztywniające. W zależności od typu filtra może on posiadać jedną lub dwie warstwy materiału filtracyjnego. Urządzenie klimakonwektorowe służy do kontroli temperatury tylko w obrębie jego zainstalowania i nie posiada systemu pomiaru spadku ciśnienia tak więc zalecana jest wymiana filtrów 2-3 razy do roku, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Ogólne informacje techniczne
 • Maksymalna temperatura pracy: 80 °C
 • Maksymalna wilgotność względna: 90%
 • Medium filtracyjne: włókno poliestrowe
 • Zalecana wymiana filtra po zabrudzeniu
 • Klasa filtracji zgodnie z normą EN 779: 2012
Opcje wykonania
 • Inne wymiary filtra dostępne na zamówienie
Szczegółowa specyfikacja techniczna: Filtr kasetowy Flater
 • Klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012:
  • G2 (Średnie zatrzymanie (Am) - 65%)
  • G3 (Średnie zatrzymanie (Am) - 80%)
  • G4 (Średnie zatrzymanie (Am) - 90%)

Wymiary filtra (mm)

Nominalny strumień przepływu (m3/h)

Początkowy spadek ciśnienia dla filtra przy nominalnym strumieniu powietrza ΔP (Pa) @ klasa filtracji zgodnie z EN 779: 2012

szerokość

wysokość

głębokość

G2

G3

G4

170

720

8

860

20

30

45

170

1105

8

1310

170

1450

8

1730

195

800

8

1090

195

970

8

1320

195

225

8

310

195

670

8

910

195

970

8

1320

195

1000

8

1370

200

850

8

1190

200

960

8

1340

200

1145

8

1600

200

1260

8

1760

200

1800

8

2520

210

460

8

680

210

860

8

1260

210

1060

8

1560

220

655

8

1010

220

800

8

1230

220

1000

8

1540

220

1220

8

1880

220

1395

8

2150

220

1600

8

2460

220

1835

8

2830

250

1350

8

2360

250

1350

8

2360

330

1150

8

2660

330

1650

8

3810

330

1220

8

2820

340

1330

8

3170

430

430

8

1290

440

450

8

1390

450

750

8

2360