Pliki do pobrania

Przewodnik po skutecznym odpylaniu

W tabeli określono wskazówki doboru odpowiedniej gramatury filcu igłowanego do wybranych systemów oczyszczania w filtrze w zależności od wielkości cząstek pyłu.

Rozmiar cząsteczki

Typowe zastosowanie

Warstwa pyłu wymagana dla 99,5%

skutecznego odpylania(g/m2)

Stosunek powietrze-materiał (m/min)

Ciężar powierzchniowy filcu (g/m2)

Stosunek powietrze -materiał (m/min)

Ciężar powierzchniowy filcu (g/m2 )

Stosunek powietrze-materiał (m/min)

Ciężar powierzchniowy filcu (g/m2)

Gruboziarnista 10-200 mikron

mąka, ziarno, materiały tekst., papier, tworzywa sztuczne, nawozy sztuczne, piasek

250

2,0-3,0

340

2,0-3,5

400

2,5-3,5

400

Średni

5-100 mikron

detergenty, skóra, tytoń, cukier, śrut, opiłki

300

1,5-2,5

340

1,5-2,0

400

2.0-3,0

500

Drobne

3-20 mikron

cement, asfalt, wapień, kreda, pył odlewniczy, artykuły spoż., środki farmaceutyczne,

400

1,0-1,5

340

1,0-1,5

400/500

1,5-2,5

500/540

Bardzo drobny 0,5-20 mikron

pigment, węgiel, odpady z pieca stalowniczego, tlenki metali, opiłki z obróbki metali,

odpady prac wykończeniowych

500

0,5-1,0

340

0,5-1,0

500

1,0-1,5

500/540/640

+ 1)

Wyziewy, dymy i drobne sferyczne cząsteczki

< 0,2-10 mikron

tlenki aluminium, siarczek żelaza, wyziewy z wytopu

7002)

-

-

0,5-0,75

500 + 1)

0,7-1,0

540/640 + 1)

1) wykończenie powierzchni

2) powłoka wstępna z krzemionką lub wapieniem o czasteczkach o wielkości 50 mikron

Czytaj więcej