Pliki do pobrania

Ogólne własności włókien syntetycznych

Podsumowanie charakterystyki technicznej zakresu włókien używanych w filtrach tkaninowych do odpylania. Zostały tutaj określone maksymalne temperatury oraz inne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na właściwy dobór odpowiedniego włókna do danego zastosowania (procesu technologicznego).

Włókno

Max temperatura

robocza

(°C)

Max dopuszczalna

temperatura

(°C)

Ścieranie

Hydroliza w

wilgoci i cieple

Kwasy

Zasady

Rozpuszczalki

Czynniki utleniające

Palność

Polipropylen

100

110

2

2

1

1

3

3

palny

Homopolimer akrylowy

120

140

3

2

2

3

2

2

palny

Poliester

150

170

1

4

2

3

2

2

palny

Meta-aramid

200

220

1

3

3

2

2

4

palny

Polisulfid fenylenu (PPS)

190

200

2

1

2

2

2

4

niepalny

Poliimid

250

260

2

3

2

3

2

2

niepalny

Politetrafluoroetylen (PTFE)

250

260

4

1

1

1

1

1

niepalny

1 = doskonały; 2 = dobry; 3 = średni; 4 = słaby

PRZEWODNIK PO TEMPERATURACH ROBOCZYCH

Polipropylen

Doskonała odporność na działanie kwasów i zasad. Maksymalna dopuszczalna temperatura 110 oC

Homopolimerakrylowy

Dobra odporność na działanie kwasów i zasad. Wrażliwy na działanie soli cynku. Należy używać wykończeń chemicznych filcu przy kwaśnym strumieniu gazu lub wilgotności > 5%. Maksymalna dopuszczalna temperatura 140 oC

Poliester

Odporność na działanie kwasów – średnia.  Odporność na działanie zasad – słaba. Wrażliwość na środowisko kwasowe. Maksymalna dopuszczalna temperatura 150 oC

Polisulfid fenylenu

Doskonała odporność na działanie kwasów i zasad. Wrażliwy na działanie tlenu (zawartość powinna być mniejsza niż 15% objętości) i czynników utleniających. Maksymalna dopuszczalna temperatura 190 oC

Meta-aramid

Odporność na działanie kwasów – średnia.  Odporność na działanie zasad – dobra. Należy używać wykończeń chemicznych filcu w środowisku kwaśnych gazów i wilgotności > 5%. Maksymalna dopuszczalna temperatura 220 oC

Poliimid

Odporność na działanie kwasów – dobra. Odporność na działanie zasad – średnia. Wrażliwy na silne kwasy i wysoką temperaturę. Maksymalna dopuszczalna temperatura 260 oC

Politetrafluoroetylen

Doskonała odporność na działanie kwasów i zasad. Wrażliwość na metale alkaliczne i gazy z zawartością fluoru. Maksymalna dopuszczalna temperatura 260 oC

Czytaj więcej