Pliki do pobrania

Klasy czystości pomieszczeń i związanych kontrolowanych środowisk Norma Federalna USA 209 E

Ta tabela przedstawia klasy czystości pomieszczeń i przyległego otoczenia zgodnie z federalnymi standardami USA 209 E, które są określane przez maksymalną dopuszczalną liczbę cząstek w 1 m3 tej samej wielkości lub większe niż limit rozmiaru.

Nazwa klasy2)

Maksymalna dopuszczalna ilość cząstek w 1 m3

o wymiarze równym lub większym od wymiaru granicznego1)

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

5 µm

SI

Angielska3)

 

 

 

 

 

M1

 

350

75.7

30.9

10.0

 

M1.5

1

1,240

265

106

35.3

-

M2

 

3,500

757

309

100

-

M2.5

10

12,400

2,650

1,060

353

-

M3

 

35,000

7,570

3,090

1,000

-

M3.5

100

-

26,500

10,600

3,530

-

M4

 

-

75,700

30,900

10,000

-

M4.5

1,000

-

-

-

35,300

247

M5

 

-

-

-

100,000

618

M5.5

10,000

-

-

-

353,000

2,470

M6

 

-

-

-

1,000,000

6,180

6.5

100,000

-

-

-

3,530,000

24,700

M7

 

-

-

-

10,000,000

61,800

Uwagi:

1)Granice klas podane w tabeli 1 są przedstawione tylko dla klasyfikacji i niekoniecznie przedstawiają rozkład rozmiarów, który można znaleźć w jakiejkolwiek szczególnej sytuacji.

2) Granice stężeń dla klas pośrednich mogą być obliczone w przybliżeniu przy użyciu następującego równania: cząsteczki / m3 = 10M (0,5/d)22 gdzie M jest liczbowym określeniem klasy w oparciu o jednostki SI, a „d” jest rozmiarem cząstki w mikrometrach, lub: ilością cząstek / stopę sześcienną = Nc (0,5 / d)22.

3) Dla nazw i określeń klas preferowane są nazwy i jednostki SI; chociaż zwyczajowo mogą być używane jednostki angielskie (USA).

Dokładne szczegółowe dane patrz zawsze w odnośnej normie.

Czytaj więcej