Pliki do pobrania

Norma EN 1822: 2009

Europejskę normę EN 1822-1: 2009 stosuje się do filtrów powietrza wysokoskutecznych i bardzo niskiej penetracji używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza oraz powietrza do procesów technologicznych np. do czystych pomieszczeń albo w przemyśle farmaceutycznym.

 W maju 2010 została wprowadzona nowa norma: PN-EN 1822-1: 2009, Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA, ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie. Zastępuje ona starą normę PN-EN 1822-1: 2001. Norma PN-EN 1822-1: 2009 dotyczy badania parametrów filtrów wymienionych poniżej, w miejscu ich wykonania u producenta:

 • EPA (Efficient Particulate Air) – skuteczny filtr powietrza
 • HEPA (High Efficient Particulate Air) – wysoko skuteczny filtr powietrza
 • ULPA (Ultra Low Penetration Air) – filtr powietrza o bardzo niskiej penetracji

Europejskę normę EN 1822-1: 2009 stosuje się do wysoko skutecznych i bardzo niskiej penetracji filtrów powietrza używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza oraz powietrza do procesów technologicznych np. do czystych pomieszczeń albo w przemyśle farmaceutycznym. Ustanawia ona procedurę określenia skuteczności filtra na podstawie metody zliczania cząsteczek używając płynno- (alternatywnie stało-) cząsteczkowych aerozoli testowych i pozwala na zestandaryzowaną klasyfikację tych filtrów w wymiarze ich skuteczności lokalnej i całkowitej.

Norma europejska EN 1822-1: 2009 oparta jest na metodach zliczania cząsteczek, które w rzeczywistości pokrywają większą część potrzeb wykorzystania w różnych zastosowaniach. Różnice pomiędzy europejską normą EN 1822-1: 2009 a jej poprzedniczką leżą w dodaniu:

 • alternatywnej metody badania filtrów używając aerozoli testowych o stałych cząsteczkach zamiast o cząsteczkach ciekłych
 • metody testowania i klasyfikacji filtrów zrobionych z membranowym medium filtracyjnym
 • metody testowania i klasyfikacji filtrów zrobionych z syntetycznych mediów filtracyjnych

 • alternatywnej metody badania filtrów grupy H o innym kształcie niż panelowy

KLASYFIKACJA FILTRÓW EPA, HEPA, ULPA

 

Grupa filtrów

Klasa filtra

Wartość całkowita

Wartość miejscowa1)2)

Skuteczność (%)

Penetracja (%)

Skuteczność (%)

Penetracja (%)

Grupa E

EPA

E10

≥85

≤15

3)

3))

E11

≥95

≤5

3)

3)

E12

≥99,5

≤0,5

3)

3)

Grupa H

HEPA

H13

≥99,95

≤0,05

≥99,75

≤0,25

H14

≥99,995

≤0,005

≥99,975

≤0,025

 

Grupa U

ULPA

U15

≥99,999 5

≤0,000 5

≥99,997 5

≤0,002 5

U16

≥99,999 95

≤0,000 05

≥99,999 75

≤0,000 25

U17

≥99,999 995

≤0,000 005

≥99,999 9

≤0,000 1

1)Patrz punkt 7.5.2 i EN-1822-4

2)Wartości miejscowe niższe niż określone w tabeli mogą być uzgodnione pomiędzy dostawcą i nabywcą

3)Filtry z grupy E nie mogą i nie powinny być testowane badaniem przecieku dla celów klasyfikacji

DOKUMENTACJA I OZNAKOWANIE FILTRÓW

Wyniki testów powinny być udokumentowane w certyfikatach lub raportach z testów filtrów. Raport z testów powinien w pełni informować o obiekcie testów – filtrze, parametrach testu(przepływach powietrza, metodzie testowej, aerosolu, liczniku cząsteczek i o wynikach testu. Dokładne wymagania raportu z testów zależą od testu i są opisane w częściach nor- my EN 1822-4 określanie przecieku filtru – metoda skanowania i EN 1822-5 określanie skuteczności filtru. Raport z testów filtrów z grupy H i U powinny być częścią dokumentacji dostarczanej z filtrem. Jest rekomendowane, aby dla filtrów z grupy H i U połączyć wyniki testów z badań zgodnie z normą EN 1822-4 i EN 1822-5 w jeden raport. Dla filtrów z grupy E nie należy wykonywać testów badania przecieków.

FILTR POWINIEN BYĆ OZNAKOWANY W

 • Nazwa, znak handlowy albo inny środek oznaczenia w celu identyfikacji producenta
 • Typ i nr seryjny filtra
 • Numer normy
 • Klasa filtracji zgodnie z tabelą
 • Nominalny przepływ powietrza dla warunków badania filtra
 • Kierunek przepływu powietrza
Czytaj więcej