Pliki do pobrania

Eurovent – klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej

Eurovent to program certyfikacji zastosowany do wszystkich elementów filtracyjnych kategoryzowanych i sprzedawanych, jako dokładne filtry powietrza w klasie M5-F9 jak zdefiniowane w normie EN 779: 2012. Zawiera opis metody i wymagań procesu certyfikacji oraz klasyfikacje produktów wg tej procedury.

EUROVENT CERTIFICATION

Eurovent Certification jest oficjalnym europejskim stowarzyszeniem zajmującym się certyfikacją parametrów działania produktów z zakresu chłodnictwa i wentylacji zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami. Jeden z programów certyfikacji dedykowany jest filtrom powietrza. Ten program certyfikacji ma zastosowanie do wszystkich elementów filtracyjnych kategoryzowanych i sprzedawanych, jako „dokładne filtry powietrza M5-F9” jak zdefiniowane w normie EN 779: 2012. Eurovent – klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej Głównym celem tego programu certyfikacji filtrów powietrza jest zapewnienie klientów, że filtry powietrza zainstalowane w systemie oferują skuteczność filtracji powietrza i początkowe opory powietrza zgodnie z parametrami opublikowanymi w dokumentacji technicznej lub reklamowej dostawcy(producenta). Każdego roku, Eurovent Certification wybiera losowo filtry powietrza uczestniczącego w programie certyfikacji producenta filtrów w celu wykonania testów weryfikacji działania filtrów zgodnie z normą EN 779: 2012 w niezależnym laboratorium. W sytuacji gdy testowane filtry powietrza spełniają przyrzeczone w dokumentacji producenta parametry techniczne, wtedy producentowi przyznawany jest certyfikat Eurovent. Certyfikacyjna procedura testowania filtrów powietrza jest powtarzana co roku.

KLASYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Reprezentując 25% ogólnej konsumpcji energii systemów kondycjonowania powietrza(HVAC), filtry powietrza odgrywają krytyczną rolę w redukcji negatywnych wpływów środowiska zewnętrznego oraz poprawie kosztów utrzymania sytemu. Wydajne energetycznie filtry powietrza oferują znaczny wkład także dla organizacji chcących osiągnąć cele dotyczące jakości energetycznej budynków (Dyrektywa EPDB nr 2002/91/EC)2) oraz dla inicjatyw nZEB (net Zero Energy Building - budynku o zerowym bilansie netto energii)2zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Eurovent stworzył nową metodologię klasyfikacji filtrów zgodnie z ich rocznym zużyciem energii, zwaną „Klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej”. Ta klasyfikacja będzie wspierać klientów w wyborze najbardziej efektywnych energetycznie filtrów do wymagań ich systemów.

Tabela 1

Klasa filtracji

G4

M5

M6

F7

F8

F9

ME2)

-

-

-

ME ≥ 35%

ME ≥ 55%

ME ≥ 70%

 

M = 350 g ASHRAE

M = 250 g ASHRAE

M = 100 g ASHRAE

A

0-600 kwh

0-650 kwh

0-800 kwh

0-1200 kwh

0-1600 kwh

0-2000 kwh

B

>600 kwh-700 kwh

>650 kwh-780 kwh

>800 kwh-950 kwh

>1200 kwh-1450 kwh

>1600 kwh-1950 kwh

>2000 kwh-2500 kwh

C

>700 kwh-800 kwh

>780 kwh-910 kwh

>950 kwh-1100 kwh

>1450 kwh-1700 kwh

>1950 kwh-2300 kwh

>2500 kwh-3000 kwh

D

>800 kwh-900 kwh

>910 kwh-1040 kwh

>1100 kwh-1250 kwh

>1700 kwh-1950 kwh

>2300 kwh-2650 kwh

>3000 kwh-3500 kwh

E

>900 kwh-1000 kwh

>1040 kwh-1170 kwh

>1250 kwh-1400 kwh

>1950 kwh-2200 kwh

>2650 kwh-3000 kwh

>3500 kwh-4000 kwh

F

>1000 kwh-1100 kwh

>1170 kwh-1300 kwh

>1400 kwh-1550 kwh

>2200 kwh-2450 kwh

>3000 kwh-3350 kwh

>4000 kwh-4500 kwh

G

>1100 kwh

>1300 kwh

>1550 kwh

>2450 kwh

>3350 kwh

>4500 kwh

KALKULACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Eurovent – klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej
Podczas gdy całkowite koszty filtracji powietrza są w 80% zdeterminowane przez koszty energii elektrycznej możliwość oceny filtrów powietrza pod tym względem daje szerokie możliwości racjonalizacji długofalowej polityki wprowadzania oszczędności jako celu. W oparciu o wytyczne 4/11 Eurovent Certification klasyfikuje efektywność energetyczną filtrów powietrza, które są testowane zgodnie z normą EN 779: 2012. Po wyliczeniu rocznego zużycia energii każdy filtr o skuteczności filtracji od G4 do F9 jest wyposażony w naklejkę efektywności energetycznej produktu (A do G). Im mniejsze zużycie energii w czasie życia filtra tym lepsza klasa efektywności energetycznej na naklejce. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy będzie mógł stwierdzić rzutem oka o ilości zużytej energii elektrycznej w czasie jego użytkowania. Do oceny efektywności filtra brana pod uwagę jest tylko ilość energii związana z oporami ciśnienia w czasie pracy filtra. Przydzielenie danego filtra do odpowiedniej grupy efektywności energetycznej odbywa się na podstawie porównania jego rocznej konsumpcji energii do predefiniowanych limitów dla odpowiedniej klasy energetycznej (Tabela 1). Klasyfikacja energetyczna filtrów powietrza Eurovent oparta jest na laboratoryjnych testach pełnego filtra (592x592mm) przy objętości przepływu powietrza 3400 m3/h obciążonego pyłem ASHRAE aż do końcowego spadku ciśnienia w celu symulacji normalnych warunków pracy. Pozostałe założenia pracy filtra to 6000 godzin rocznej pracy w jednostce wentylacyjnej(AHU) przy 50% wydajności wentylatora. Wzór na zużycie energii przedstawia się następująco:

Eurovent – klasyfikacja efektywności energetycznej filtrów powietrza do wentylacji ogólnej

 

gdzie

q = strumień powietrza (m3/h)

Δp = spadek ciśnienia (Pa)

t = czas pracy (h)

η = przewidywana wydajność wentylatora 0.5 (50%)

Współczynnik korygujący dla obliczenia w kWh: 1000

1) ME - Minimalna skuteczność jest tutaj najniższą wartością skuteczności filtracji wśród początkowych poziomów skuteczności filtracji dla cząsteczek 0.4 μm.

2) Więcej informacji na temat EPBD i nZEB skorzystaj z

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
Czytaj więcej