Pliki do pobrania

Media szklane czy syntetyczne

Pozytywne i negatywne strony stosowania filtrów pyłowych wykonanych z materiałów filtracyjnych z włókien szklanych lub syntetycznych. Wraz z rozwojem technologii przetwarzania materiałów synetycznych zwiększa się dostępność nowych włóknin filtracyjnych. Obecnie te dwa rodzaje włókien rywalizują we wszystkich klasach filtracji. Poniżej przedstawiamy argumenty za i przeciw dla obu tych typów materiałów filtracyjnych.

Za i przeciw

W technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przez wiele lat obydwa rodzaje włókien były używane równolegle nie konkurując ze sobą. W klasach pyłu gruboziarnistego były to wyłącznie materiały włókninowe względnie media otrzymywane z włókien syntetycznych. Do klas pyłu drobnoziarnistego stosowano tylko media z włókien szklanych. Znane słabe strony materiałów z włókien szklanych spowodowały jednak w ostatnich 10 latach opracowanie wysokowartościowych włókien syntetycznych, tak, że obecnie w klasach pyłu drobnoziarnistego jest prowadzona twarda walka konkurencyjna między obydwoma rodzajami włókien. Poniżej kilka znanych dotychczasowych argumentów przemawiających za lub przeciw obydwu materiałom.

Za włóknami szklanymi

 • sprawdzona technologia
 • skuteczne separowanie
 • nie występuje naładowanie elektrostatyczne

 

Za włóknami syntetycznymi

 • media według aktualnego stanu techniki są produkowane tzw. metodą meltblown, są utwardzone mechanicznie i termicznie i dlatego nie wymagają spoiwa,
 • specjalna technologia produkcji stwarza idealną mieszankę włókien w zakresie włókien drobnych i mikrowłókien
 • rozmieszczone przestrzennie i splątane włókna zapewniają wystarczającą mechaniczną filtrację również bez naładowania elektrostatycznego
 • wysoka rozciągliwość i wytrzymałość na łamanie, a przez to brak uwalniania włókien
 • duża pewność zatrzymywania pyłu a przez to niezawodne medium
 • wysoka stabilność mechaniczna, odporność na łamanie, a przez to proste i bezproblemowe manipulowanie
 • brak podrażnienia skóry przy manipulowaniu
 • korzystniejsze pod względem kosztowym w porównaniu z mediami z włókien szklanych

Przeciwko włóknom szklanym

 • porowaty, łamliwy materiał włóknisty
 • tworzenie przesmyków względnie uwalnianie włókien mimo stosowania spoiwa; wg studium prof. Franka Reicherta z roku 2002 w teście praktycznym w ciągu 8 godzin pracy filtra workowego przy nominalnym strumieniu objętości 3600 m3/h zostało uwolnionych około 57000 włókien. Jeżeli tylko ułamek tej liczby wykazuje krytyczny stosunek (długości do średnicy), wówczas wydaje się, że występuje tutaj ryzyko dla zdrowia, które należy brać poważnie. Konkluzja była następująca: W przypadku wszystkich producentów i kształtów konstrukcyjnych klas filtrów M5 - F9 występują przesmyki, chociaż w różnym stopniu.

Przeciwko włóknom syntetycznym

 • zwykłe, korzystne pod względem kosztowym syntetyczne media filtracyjne wymagają naładowania elektrostatycznego, aby uzyskać dobre wyniki filtrowania. Aktualna norma dotycząca badania EN 779: 2002 wymaga w załączniku 2 badania w stanie rozładowanym. Ten rodzaj badania wykazuje również w przypadku wysokowartościowych mediów syntetycznych gorsze wyniki w porównaniu z produktami z włókien szklanych; w każdym razie jednak metoda rozładownia przy pomocy izopropanolu i test z wielkością cząsteczek 0,4 um dalece odbiega od warunków występujących w praktyce. W przypadku mediów syntetycznych izopropanol, oprócz rozładowania, prowadzi do reakcji chemicznych a przez to wpływa na wynik badania.
Czytaj więcej