Pliki do pobrania

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenie powietrza składa się z cząstek chemicznych i stałych. Przedstawiono tutaj rozkład ilościowy, masowy i powierzchniowy zanieczyszczeń występujących w powietrzu zewnętrznym oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego charakteryzują się dużą różnorodnością, zarówno właściwości chemicznych, jak i fizycznych. Ich podstawowe wymiary zawierają się w zakresie od 0,001 µm do ponad 10 µm (Rysunek 1). Zanieczyszczenia widoczne „gołym okiem” mają wymiary większe od 20-30 µm. W powietrzu zewnętrznym ponad 99% ilości zanieczyszczeń stanowią cząstki o wymiarach do 1 µm, lecz jest to zaledwie 30% zanieczyszczeń ocenianych w sposób masowy. Te najdrobniejsze zanieczyszczenia przeważają w środowiskach zurbanizowanych. Na Rysunku 2 przedstawiono rozkład ilościowy, masowy i powierzchniowy zanieczyszczeń występujących w powietrzu zewnętrznym. W Tabeli 2 zamieszczono charakterystykę zanieczyszczeń stałych występujących w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym wraz z podaniem wymiarów cząstek. Dla zdrowia człowieka najbardziej niebezpieczne są respirabilne cząstki pyłu o wymiarach do 2 µm, dostające się wraz z powietrzem wdychanym do płuc i zatrzymywane w oskrzelach i pęcherzykach płucnych (Rysunek 3).

Tabela 2. Charakterystyka zanieczyszczeń stałych w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym

Obszar lub proces technologiczny

Średnie stężenie

(mg/m3)

Najczęściej występująca

wielkość cząstek

(µm)

Górna granica

wielkości cząstek

(µm)

Obszary wiejskie:

Podczas deszczu

Podczas suszy

 

0,05

0,10

 

0,8

2,0

 

4

25

Obszary dużego miasta:

Dzielnica mieszkalna

Dzielnica przemysłowa

 

0,10

0,30-0,50

 

7,0

20,0

 

60

100

Obszary przemysłowe

1,0-3,0

60

1000

Pomieszczenia mieszkalne

1,0-2,0

-

-

Domy towarowe

2,0-5,0

-

-

Warsztaty

1,0-10,0

-

-

Fabryki cementu

100,0-200,0

-

-

Powietrze kopalń

100,0-300,0

-

-

Rysunek 1. Charakterystyczne wymiary podstawowych zanieczyszczeń występujących w powietrzu zewnętrznym

Rysunek 2. Rozkład ilościowy, masowy i powierzchniowy zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Rysunek 3. Ilość pyłów zatrzymywanych w drogach oddechowych

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Czytaj więcej