Pliki do pobrania

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Charakterystyka graficzna działania i opis pomieszczenia czystego (cleanroom) z przepływem nielaminarnym. Znajdują się tutaj informacje, jakie filtry mogą być wykorzystywane na odpowiednich stopniach filtracji powietrza i ogólne zasady funkcjonowania przepływu nielaminarnego.

PROJEKT PODSTAWOWY I UWARUNKOWANIA EKSPLOATACYJNE

W pomieszczeniu czystym z przepływem nielaminarnym lub, używając oficjalnej nazwy, w pomieszczeniu czystym z przepływem niejednokierunkowym, powietrze wpływa do pomieszczenia poprzez filtry znajdujące się w suficie, i jest usuwane przez kratki w ścianie blisko podłogi. Zasada tej techniki opiera się na umożliwieniu przepływu powietrza wzdłuż nieregularnych, przypadkowych ścieżek w sposób burzliwy. Sukces tej techniki zależy od optymalizacji mieszania czystego powietrza wchodzącego z powietrzem obciążonym pyłem znajdującym się w pomieszczeniu powodując w ten sposób rozcieńczanie poziomu zanieczyszczenia w po- mieszczeniu czystym i redukcję liczby cząstek na m3. Doprowadzanie czystego powietrza jest więc czynnikiem determinującym sukces tej techniki. Ogólnie rzecz biorąc, im większa częstotliwość, z którą powietrze ulega odnowieniu, tym mniejsze nagromadzenie się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i większy stopień rozcieńczania zanieczyszczeń. W cyklu godzinnym, liczba wymian powietrza w pomieszczeniu może się wahać w graniach od 10 do 50, w zależności od rodzaju pracy i uzyskanej klasy pomieszczenia. Chociaż takie rozwiązanie jest mniej przewidywalne niż pomieszczenia czyste z laminarnym przepływem powietrza, w wielu zastosowaniach pomieszczenie z przepływem nielaminarnym może stanowić ekonomiczne rozwiązanie, w szczególności, gdy w pomieszczeniu są eksploatowane lokalne stacje robocze z przepływem laminarnym.

Możliwa do osiągnięcia klasa1)

1,000 (M4,5)

10,000 (M5,5)

100,000 (M6,5)

Unikać

Wielkość pomieszczenia (m2)

100

300

500

Duże pomieszczenie kwadratowe

Współczynnik kształtu pomieszczenia

Wąskie

3:1

2:1

Wysokość pomieszczenia (m)

min. 3

min. 2,75

min. 2,25

Powierzchnia na użytkownika (m2)

20

10

5

Sprzęt w pomieszczeniu

Minimalny

30% podłoga

30% podłoga

Aktywność użytkownika

Siedzący

Sporadyczny ruch

Ciągła aktywność

Dowolna aktywność

Ruch (wejście/wyjście) na godzinę

1-2

2-6

Ponad 6

 

Użytkownicy właściwie odziani

Pełny ubiór

Bluza robocza

Bluza robocza

Ubiór codzienny

Tworzenie cząstek w pomieszczeniu

Miniaturowa

Drobne

Znaczne

 

termiczne prądy wstępujące

Brak

Drobne

Znaczne

 

Utrzymanie porządku

Dokładne

Dobre

słabe

 

Ciśnienie w pomieszczeniu (Pa)

10-15

10-15

5-10

 

Wymiany powietrza na godzinę

40-120

20-40

10-20

 

Korek powietrzny

odpowiedni

mały

Brak

Brak

Wloty czystego powietrza jako % powierzchni sufiu

20-50

10-20

5-10

 

Położenie wlotów czystego powietrza

Sufit

Sufit

Sufit lub wysoka ściana boczna

Podłoga

Prędkość maksymalna przy wlocie czystego powietrza (m/s)

0,15 – 0,45

0,15 – 0,45

0,15 – 0,45

 

Położenie powrotu

Niski poziom lub podłoga

Nisko ściana boczna

Ściana boczna

Sufit

Odstęp powietrza powrotnego na ścianie

Ciągły na wszystkich 4 ścianach

Nieciągły na długich ścianach

Niejednolity

Pojedynczy

Max pozioma odległość do powrotu (m)

3

6

9

 

Prędkość powietrza powrotnego (m/s)

0,5-1

1-2,5

2,5

 

Filtry wstępne:

Pierwszy etap2)

30% skuteczności M5

90% zatrzymania G4

80% zatrzymania G4

Drzwi otwarte

Drugi etap2)

90% skuteczności F8

80-90% skuteczności F7

80-90% skuteczności F7

Konserwacja i kontrola filtrów wstępnych

Co kwartał

Co pół roku

Co rok

Brak harmonogramu

Filtry końcowe2)

Min 99,999% @ 0,3 μm H14

Min 99,99% @ 0,3 μm H13

Min 95% @ 0,3 μm H10

Przerwa na okresowe liczenie cząstek

co miesiąc

co miesiąc

co miesiąc

1) Klasa według Normy Federalnej USA 209E (w nawiasach w SI)
2) Klasyfikacja G i F zgodnie z normą EN 779. Klasyfikacja H i U zgodnie z projektem normy EN 1822.

Czytaj więcej