Pliki do pobrania

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Charakterystyka graficzna działania i opis pomieszczenia czystego (cleanroom) z przepływem laminarnym. Znajdują się tutaj informacje, jakie filtry mogą być wykorzystywane na odpowiednich stopniach filtracji powietrza i ogólne zasady funkcjonowania przepływu laminarnego.

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

PROJEKT PODSTAWOWY I UWARUNKOWANIA EKSPLOATACYJNE

Zasada przepływu laminarnego lub, bardziej dokładnie, pomieszczeń czystych z jednokierunkowym przepływem powietrza, opiera się na powietrzu poruszającym się wzdłuż równoległych linii prądu z równomierną prędkością 0.3 do 0.45 m/s z tak niewielką turbulencją jak tylko jest to możliwe pomiędzy miejscem wlotu powietrza a miejscem wylotu powietrza z pomieszczenia. Zasada opiera się na wydalaniu pyłu w przepływie powietrza najkrótszą trasą. Zasadniczo, istnieją dwa rodzaje pomieszczeń czystych z laminarnym przepływem powietrza:

  • przepływ pionowy w dół
  • przepływ krzyżowy poziomy

PRZEPŁYW PIONOWY W DÓŁ

W pomieszczeniu czystym z przepływem pionowym, powietrze wchodzi do pomieszczenia poprzez filtry w suficie i jest wywiewane poprzez perforowaną podłogę. Taki przepływ w dół zabiera zanieczyszczone cząstki powietrza z pomieszczenia poprzez podłogę, zapobiegając w ten sposób gromadzeniu się zanieczyszczonych cząstek. Dlatego, cząstki wygenerowane na jednej stacji roboczej zostają usunięte zanim otrzymają możliwość wędrówki. Prędkość powietrza w tego rodzaju pomieszczeniu czystym wynosi zwykle 0,3 do 0,45 m/s.

PRZEPŁYW KRZYŻOWY POZIOMY

W pomieszczeniu czystym z przepływem krzyżowym, kierunek przepływu powietrza następuje od lewej do prawej lub od prawej do lewej przez całe pomieszczenie. Powietrze wchodzi do pomieszczenia poprzez filtry w jednej ścianie i jest wywiewane i/lub poddawane recyrkulacji poprzez zespół filtrów i perforowanych paneli w ścianie znajdującej się naprzeciwko. Prędkość powietrza powinna być ustalona na odpowiednio wysokim poziomie, zwykle 0,45 m/s, aby przeciwdziałać efektom termicznego unoszenia się cząstek w górę. Na stacjach roboczych w pobliżu ściany filtrów o wysokiej skuteczności, możliwa jest klasa 100 lub lepsza. Ponieważ przepływ cząstek w takim pomieszczeniu czystym następuje w kierunku poziomym, zanieczyszczenie cząstek powodowane na jednej stacji roboczej może zostać przeniesione na kolejne stacje znajdujące się poziomo na drodze przepływu w stronę filtrów. To, jednakże, zależy od typu prac lub procesów wykonywanych w pomieszczeniu czystym. Niemniej jednak, przepływ krzyżowy poziomy jest bardzo praktycznym i ekonomicznym systemem, szczególnie w pomieszczeniach, które muszą być budowane na istniejących powierzchniach z ograniczoną wysokością do sufitu.

Możliwa do osiągnięcia klasa 1)

1 i 10 (M1,5 i M2,5)

100 (M3,5)

Powierzchnia na użytkownika

40 m 2)

30 m 2)

Użytkownicy właściwie odziani

Pełny ubiór

Pełny ubiór

Aktywność użytkownika

Minimalna

Minimalna

Sprzęt w pomieszczeniu

Minimalny

Minimalny

Utrzymanie porządku

Dokładne

Dokładne

Pomieszczenie ciśnieniowe

15 Pa

15 Pa

Wymiany powietrza na godzinę

500-600

500

Korek powietrzny

Tak

Tak

Wloty czystego powietrza jako % powierzchni sufitu

90-100%

90%

Położenie wlotów czystego powietrza

Sufit

Sufit (ściana)

Prędkość maksymalna przy wlocie czystego powietrza

0,3 – 0,45 m/s

0,3 – 0,45 m/s

Położenie powietrza powrotnego

Podłoga perforowana

Dolny poziom lub podłoga (przeciwna ściana, 0,45 m/s)

Filtry wstępne

Pierwszy etap 2)

50% skuteczności usuwania pyłu z powietrza M5

50% skuteczności usuwania pyłu z powietrza M5

Drugi etap 2)

95% @ 0,3 μm H10

90% skuteczności usuwania pyłu z powietrza F9

Konserwacja i kontrola filtrów wstępnych

Co miesiąc

Co miesiąc

Filtry końcowe 2)

Min 99,9995% przy 0,12 μm (dla klasy 10) U15

Min 99,99995% przy 0,12 μm (dla klasy 1) U16

Min 99,999% @ 0,3 μm H14

Przerwa na okresowe liczenie cząstek

Codziennie

Co tydzień

1) Klasa według Normy Federalnej USA 209E (w nawiasach w SI)
2) Klasyfikacja G i F zgodnie z normą EN 779. Klasyfikacja H i U zgodnie z projektem normy EN 1822.

Czytaj więcej