Pliki do pobrania

Konwersja jednostek i wzory

Konwersja jednostek, wzory i przedrostki liczbowe dotyczące różnych parametrów urządzeń z zakresu filtracji powietrza etc.

DŁUGOŚĆ

1 mikrometr (mikron) = 10-6 m

1 cal = 0,0254 m

1 stopa = 0,3048 m

1 jard = 0,9144 m

CIĘŻAR POWIERZCHNIOWY (GRAMATURA)

1 uncja/jard2 = 33,91 g/m2

POWIERZCHNIA

1 jard2 = 0,8361 m2

1 stopa20,0929 m2

OBJĘTOŚĆ

1 m3 = 1000 litr = 35,31 stopa3 = 220 galon

1 litr [l] = 1 dm3 = 0.001 m3 = 1000 cm3

1 angielski galon [Imp. gal.] = 0.00455m3

1 amerykański galon [U.S. gal.] = 0.003785m3

WAGA

1 uncja = 28,375 g

1 funt = 454 g

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA

1 stopa3/min @1/2”wagi = 4,88 litr/dcm2/min @ 20 mm wagi

1 m3/m2/min@ 10 mm wagi = 3,28 stopa3/min/ stopa2 @ 10 mm wagi

CIŚNIENIE

1 atmosféra = 1,0132 bar = 14,7 funt/cal2

1 bar = 14,5 libra/cal2 = 105 N/m2 = 105 Pa

1 Pascal = 1 N/m2 = 10-5 bar

1 cal W.G. = 248,8 Pascal

SIŁA

1 kG (kilogram siła) = 9,80665 N = 2,205 funta siły

1 N = 0,224809 funta siły

TEMPERATURA

1° Celsius = 5/9 (F – 32)

1° Fahrenheit = 9/5 (C +32)

PRZEPŁYW

1 cfm = 0,00047 m3/sec = 0,0283 m3/min = 1,699 m3/godz.

INNE

1 Nm3 powietrza = 1,29 kg

WZORY

Konwersja jednostek i wzory

PRZEDROSTKI LICZBOWE

giga (G) = 109

mega (M) = 106

kilo (k) = 103

hekto (h) = 102

deka (da) = 101

1

decy (d) = 10-1

centy (c) = 10-2

mili (m) = 10-3

mikro (µ) = 10-6

nano (n) = 10-9

Czytaj więcej