Pliki do pobrania

Jednostki ciśnienia

W różnych systemach miar i ze względu na uwarunkowania regionalne są używane różne jednostki ciśnienia np. Pa, bar, Atm, Tr, psi, etc. Dla lepszej orientacji w tabeli pokazano odpowiednie wzory przekształceń tych jednostek.

Jednostki ciśnienia z różnych układów:

  • Paskal = Pa (N/m2)
  • Psi =funt-siła na cal kwadratowy = Lb/in2
  • Dyna na cm kwadratowy = dyn/cm2
  • Atmosfera techniczna = at = kG/cm2
  • Atmosfera fizyczna = atm
  • Bar
  • Tor = Tr = mm Hg (przy 0 oC)
  • Funt-siła na stopę kwadratową = 1Lb/ft2
  • Cal słupa rtęci – cal Hg (przy 0 oC)
  • Milimetr słupa rtęci = mm H2O (przy 4 oC, 1 atm)

Przeliczanie:

1 bar =105 Pa = 106 dyn/cm2 = 1,019716 kG/cm2 = 9,86923 x 1 = 1,01974 x 104 mm H2O

Nazwa jednostki

Symbol

Atm

At, kG/cm2

Tr, mm Hg

m H2O

Bar, hpz

P, N/m2

Dyn/cm2

kG/m2

Atmosfera fizyczna

Atm

1

1,03323

760

10,3326

1,01325

101325

1013250

10332,3

Atmosfera techniczna

At, kG/cm2

0,967841

1

735,559

10,003

0,980665

98066,5

980665

104

Tor, mm słupa rtęci

Tr, mm Hg

0,00131579

0,00135951

1

0,0135955

1,33322*10-3

133,322

1333,22

13,5951

Metr słupa wody

M H2O

0,0967814

0,0999972

73,5539

1

0,0980638

9806,38

98063,8

999,972

Bar, hektopieza

Bar, hpz

0,986923

1,01972

750,062

10,1974

1

105

106

10197,2

Pascal

P, N/m2

0,986923*10-5

1,01972*10-5

7,50062*10-3

1,01974*10-4

10-5

1

10

0,101972

Baria, dyna na cm2

Dyn/cm2

0,986923*10-6

1,01972*10-6

7,50062*10-4

1,01974*10-5

10-6

0,1

1

0,0101972

Kilogram siły na m2

kG/m2

0,967841*10-4

10-4

0,0735559

1,00003*10-3

0,980665*10-4

9,80665

98,0665

1

Czytaj więcej