Pliki do pobrania

HVAC

Charakterystyka graficzna działania systemu kondycjonowania i przygotowania powietrza oraz opis jego składowych części. Znajdują się tutaj informacje, jakie filtry mogą być wykorzystywane w różnych etapach filtracji powietrza lub ogólne parametry techniczne systemu wentylacji.

hvac

WLOTY POWIETRZA

 • żaluzje, tłumiki

KOMORY MIESZANIA

 • operacja mieszania powietrza wywiewanego z pomieszczeń z powietrzem świeżym
 • parametry powietrza po zmieszaniu (np. entalpia, wilgotność względna) są średnimi wyważonymi parametrami strumieni mieszających się, przy czym „wagami” są ich strumienie masy

FILTRY WSTĘPNE

 • wymieniane co około 3 m-ce
 • filtry pyłowe zgrubne i dokładne
 • wysuwane (dostęp z boku)
 • przeważnie klasy G3 do M5
 • początkowe opory przepływu 30 do 50 Pa (prędkość powietrza 3 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 200 do 300 Pa

CHŁODNICE PRZEPONOWE

 • np. wężownice z rurek miedzianych, z miedzianymi żeberkami, w stalowej obudowie cynkowanej z odpływem skroplonej pary wodnej
 • chłodzona wodą lodową o temperaturze od 6ºC do 12ºC, dwa zadania:
  • schładzanie powietrza bez wykraplania wilgoci(gdy temperatura powierzchni wężownicy jest większa od temperatury punktu rosy)
  • Osuszanie-schładzanie powietrza z wykropleniem wilgoci(gdy temperatura powierzchni wężownicy jest mniejsza od temperatury punktu rosy)
 • łatwość czyszczenia

WENTYLATORY

 • np. odśrodkowy z łopatkami powietrznymi, z przekładnią klinową wielopasową regulowaną (napęd wentylatora i silnik z regulowaną prędkością obrotową)
 • dostęp przez drzwi na zawiasach
 • następuje podgrzanie powietrza na skutek pracy wykonywanej przez wentylator

FILTRY DOKŁADNE

 • wymiana po około 5 miesiącach (o ile zastosowano filtr wstępny)
 • najczęściej filtry dokładne (np. M6 do F9) np. kieszeniowe
 • dostęp z boku lub czołowy
 • początkowe opory przepływu 50 do 150 Pa (prędkość powietrza 3 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 300 do 450 Pa

MIERNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA

 • czujnik w ciągu kanałowym powietrza wytwarza sygnał szybkości przepływu powietrza (dla potrzeb sterowania napędu wentylatora)

NAWILŻACZE

 • parowy - bezpośrednie wprowadzenie do kanału powietrznego pary nasyconej o temperaturze 105ºC do 110ºC, przy nadciśnieniu pary 1 bar (niskie ciśnienie)
 • wodny - przez bezpośredni kontakt powietrza z rozpyloną wodą (nawilżacze dyszowe) lub z wodą za pośrednictwem złoża o dużej powierzchni (nawilżacze z wypełnieniem)
 • materiały: stal nierdzewna
 • zastosowany za filtrem głównym wymaga zasilania wodą oczyszczoną lub parą czystą

NAGRZEWNICE

 • przeważnie nagrzewnice przeponowe (wężownice miedziane, radiatory żeberkowe)
 • czynniki grzewcze: woda gorąca, para wodna, energia elektryczna
 • ważna możliwość dostępu dla oczyszczania

FILTRY KOŃCOWE

 • wymiana po około 1 do 3 lat (o ile zastosowano filtry wstępne i dokładne)
 • filtry absolutne (HEPA i ULPA) np. H10 do U17
 • zamontowane w obudowach zlicowanych z podsufitką lub dyfuzorach (dyfuzory wirowe, żaluzje prostokątne)
 • możliwe wyposażenie w indywidualne układy napędowe z wentylatorami zapewnienie stałego przepływu powietrza)
 • początkowe opory przepływu 100 do 250 Pa (prędkość powietrza 0,45 do 1,5 m/s)
 • dopuszczalna wartość oporów (ze względów wytrzymałościowych) 500 do 750 Pa
 • bardzo ważne - uszczelnienie filtru z obudową (ramki zaciskowe, uszczelnianie płynnym żelem)
 • istotne - możliwość pomiaru spadu ciśnienia na filtrze z pomieszczenia

CIĄGI KANAŁOWE

 • z blachy galwanicznej lub ze stali nierdzewnej
 • drzwi dostępowe - niezbędne do przeglądów, konserwacji, czyszczenia
 • szczelne połączenia odcinków kanałowych (problem strat)
 • czyszczone przed wysyłką, końcowe zabezpieczenie w trakcie montażu
 • przegląd czystości przed zainstalowaniem filtrów

WENTYLATOR POWIETRZA POWROTNEGO

 • wentylator odśrodkowy z napędem pasowym
 • nie wymaga się sterowania prędkością obrotową
 • w instalacjach powietrza w pełni świeżego jest to wentylator wyciągowy

KRATKI WYCIĄGOWE POWIETRZA POWROTNEGO

 • w dolnych częściach ścian
 • połączenie kratki ze ścianą - zlicowane bez występów
 • możliwe urządzenia odciągowe pod podłogą

INNE URZĄDZENIA

 • urządzenia tłumiące drgania i hałas w kanałach wentylacyjnych
 • przepustnice, klapy w kanałach wentylacyjnych
 • wytłumiony wylot dachowy powietrza powrotnego (części)
 • instalacja wody chłodniczej (układy o stałej szybkości przepływu): pompy, mierniki temp. wody chłodzącej i powrotnej, zawory trójdrożne do sterowania przepływem przez chłodnice, agregaty chłodnicze, chłodnie wentylatorowe)
 • instalacja wody grzewczej - podobne (z wymiennikiem ciepła „para wodna techniczne - woda grzewcza”)
 • generator pary czystej do nawilżaczy
 • czujniki i tory pomiarowe szybkości przepływu powietrza, temperatury, ciśnień, wilgotności względnej
 • system skomputeryzowany: monitorowanie, alarmowanie, sterowanie
 • lokalne układy sterowania nawiewami laminarnymi
 • i inne
Czytaj więcej