Artykuły

Jak wybierać filtry

Jak wybierać filtry

Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku - w przypadku filtrów wysoko skutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych. Wybór metody pomiarowej służącej do określenia wielkości parametrów filtracyjnych zależy od rodzaju i przeznaczenia badanego materiału filtracyjnego. Rodzaj i wielkość cząstek aerozolu testowego stosowanego podczas pomiarów są ściśle związane z przeznaczeniem badanego materiału filtracyjnego. Im dokładniejszy jest filtr, tym drobniejszy stosuje się aerozol.

Czytaj więcej
Jak wybierać filtry

System kondycjonowania powietrza

System kondycjonowania powietrza

Podstawowe pojęcia i wyjaśnienie definicji z dziedziny filtracji powietrza. Tutaj znajdziesz terminy takie jak właściwości filtracyjne, wskaźniki filtracji, skuteczności filtracji, wzór dla obliczenia skuteczności filtracji, końcowy i początkowy opór powietrza etc.

Czytaj więcej
System kondycjonowania powietrza

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Proces filtracji powietrza

Proces filtracji powietrza

Ten dokument wyjaśnia pojęcia, takie jak filtracja powietrza proces i mechanizmy filtracji. Są tutaj opisane podstawowe mechanizmy filtracji. Na końcu pokazany jest wykres wpływu mechanizmów filtracji i rozmiaru cząstek na wydajność osadzania pyłu w filtrze dokładnym drobnego pyłu.

Czytaj więcej
Proces filtracji powietrza

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego
>
Time: 0,540597 / SQL: 0,25039s for 596 queries / Net Memory: 13876376 / Peak: 14752280