Norma ISO 16890 - wprowadzenie

Norma ISO 16890 - wprowadzenie

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Norma ISO 16890 - wprowadzenie

Informacja o wprowadzeniu nowej normy PN-EN 1822-1:2009

Informacja o wprowadzeniu nowej normy PN-EN 1822-1:2009

Europejskę normę EN 1822-1: 2009 stosuje się do filtrów powietrza wysokoskutecznych i bardzo niskiej penetracji używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza oraz powietrza do procesów technologicznych np. do czystych pomieszczeń albo w przemyśle farmaceutycznym.

Czytaj więcej
Informacja o wprowadzeniu nowej normy PN-EN 1822-1:2009
Time: 1,182725 / SQL: 0,18246s for 374 queries / Net Memory: 13994944 / Peak: 14887248