System kondycjonowania powietrza

System kondycjonowania powietrza

Podstawowe pojęcia i wyjaśnienie definicji z dziedziny filtracji powietrza. Tutaj znajdziesz terminy takie jak właściwości filtracyjne, wskaźniki filtracji, skuteczności filtracji, wzór dla obliczenia skuteczności filtracji, końcowy i początkowy opór powietrza etc.

Czytaj więcej
System kondycjonowania powietrza

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem laminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Pomieszczenia czyste z przepływem nielaminarnym

Proces filtracji powietrza

Proces filtracji powietrza

Ten dokument wyjaśnia pojęcia, takie jak filtracja powietrza proces i mechanizmy filtracji. Są tutaj opisane podstawowe mechanizmy filtracji. Na końcu pokazany jest wykres wpływu mechanizmów filtracji i rozmiaru cząstek na wydajność osadzania pyłu w filtrze dokładnym drobnego pyłu.

Czytaj więcej
Proces filtracji powietrza

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Metody badań filtrów powietrza

Metody badań filtrów powietrza

Przedstawiono tutaj najczęściej stosowane metody badawcze oraz podano normy, w których znajduje się opis odpowiedniej procedury pomiarowej. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.

Czytaj więcej
Metody badań filtrów powietrza
>
Time: 0,7706 / SQL: 0,28099s for 574 queries / Net Memory: 13997712 / Peak: 14873720